ÜLKEM PARTİSİ İÇ TÜZÜĞÜ

ÜLKEM PARTİSİ TÜZÜK
BİRİNCİ BÖLÜM / GENEL ESASLAR
1.Kuruluş
2.İlkelerimiz
3.Hedefimiz
4.Çağrımız
İKİNCİ BÖLÜM / PARTİ ÜYELİĞİ
5.Üye Olmanın Şartları
6.Üyeliğe Kabul ve Kayıt
7.Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi
8.Yeniden Üyeliğe Kabul
9.Üye Kayıt İşlemleri / Üye Kayıtlarının İptali ve Yenilenmesi
10.Partili Üyelerin Hak ve Görevleri
11.Parti Üyeliğinin Sona Ermesi ve Kayıt Silme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / TEŞKİLÂT YAPISI
12.Teşkilât Kademeleri
13.Teşkilât Merkezleri
14.Yan Kuruluşlar
(Kadın Kolları veGençlik Kolları
)
15.Fahri Temsilciler / Fahri Temsilcilikler
16.Türkiye Dışındaki Temsilcilikler / Fahri Temsilcilikler
17.Ortak Hüküm
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / BELDE TEMSİLCİLİKLERİ
- İLÇE ve İL TEŞKİLÂTLARI
18.Belde Temsilciliği
19.İlçe Başkanı
20.İlçe Yönetim Kurulu
21.İlçe Yönetim Kurulunun Görevleri
22.İlçe Kongresi
23.İlçe Kongresinde İl Kongresine Seçilecek Delege Sayısı
24.İl Başkanı
25.İl Başkan Yardımcısı, İl Sekreteri ve İl Muhasibinin Görevleri
26.İl Yönetim Kurulu
27.İl Yönetim Kurulunun Görevleri
28.İl Disiplin Kurulu
29.İl Kongresi
30.İl Kongresinde Büyük Kurultay İçin Seçilecek Delege Sayısı
BEŞİNCİ BÖLÜM / İL VE İLÇELER İÇİN ORTAK HÜKÜMLER
31.Yapılamayacak İşler
32.Yönetim Kurulu Toplantıları
33.İl ve İlçe Kurucu Yönetim Kurulları
34.Üyeliklerin Boşalması
35.İşten El Çektirme ve Geçici Yönetim Kurulunun Oluşumu
36.Birden Fazla Görev Yasağı
37.Kongre Dönemi ve Delegeler
38.Kongre Gündemi
39.Davet, Yoklama ve Kongrenin Açılması
40.Kongre Başkanlık Divanının Oluşumu ve Görevleri
41.Kongrelerin Görev ve Yetkileri
42.Kongrelerde Seçimlerin Yapılması ve Tutanaklar
43.Şikâyet ve İtirazlar
44.Kongresini Yapmayan Kademeler
1
Ü L K E M P A R T İ S İ
ALTINCI BÖLÜM / GENEL MERKEZ TEŞKİLATI
45.Genel Başkan
46.Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
47.Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip
48.Başkanlık Divanının Oluşumu ve Çalışma Esasları
49.Başkanlık Divanının Görev ve Yetkileri
50.Parti Meclisi’nin Oluşumu ve Çalışma Esasları
51.Parti Meclisi’nin Görev ve Yetkileri
52.Yüksek Danışma Kurulu
53.Parti Müfettişliği
YEDİNCİ BÖLÜM / BÜYÜK KURULTAY
54.Büyük Kurultay
55.Büyük Kurultayın Görev ve Yetkileri
56.Büyük Kurultay Toplantıları ve Gündem
57.Büyük Kurultay’ın Açılışı
58.Kongre Divanı ve Görevleri
59.Açılış Konuşması ve Raporların Okunması
60.Komisyonların Oluşumu
61.Kongre Görüşmeleri
62.Seçim Hazırlıkları ve Adaylık
63.Oyların Kullanılması
64.Kongre Tutanakları
65.Mal Bildirimi
SEKİZİNCİ BÖLÜM / DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
66.Disiplin Kurulları
67.Merkez Disiplin Kurulu
68.Müşterek Disiplin Kurulu
69.İl Disiplin Kurulu
70.Disiplin Cezaları
71.Disiplin Cezası Gerektiren Haller
72.Disiplin Takibatı Yapma Yetkisi
73.Disiplin Kuruluna Tedbirli Olarak Sevk
74.İtiraz Usulü
DOKUZUNCU BÖLÜM / TBMM PARTİ GRUBU
75.TBMM Parti Grubu
76.Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri ve Grup Yönetim Kurulu
77.TBMM Grup Disiplin Kurulu
78.Grup Üyelerinin Uyması Gereken Esaslar
79.Grupta Gizli Oylama
80.Grup
- Hükümet İlişkileri
ONUNCU BÖLÜM / ADAY TESPİTİ ve SEÇİMLERE KATILMA
81.Seçimlere Katılma
82.Aday Tespiti
83.Merkez Adaylığı
84.Merkez Yoklaması
85.Teşkilât Yoklaması
86.Ön Seçim
87.Adaylığa Müracaat ve İzin
88.Adaylığı Kabul Edilmeyecek Olanlar
89.Mahallî Seçimler
90.Seçim İşleri Yönetmeliği
ONBİRİNCİ BÖLÜM / HÜKÛMET KURMA ve KOALİSYONLARA
KATILMA 91.Hükümet Kurma ve Koalisyonlara Katılma
2
Ü L K E M P A R T İ S İ
ONİKİNCİ BÖLÜM / KAYITLAR, DEFTERLER VE MALÎ HÜKÜMLER
92.Kayıt ve Defterler
93.Malî Hükümler
94.Milletvekilliği Aidatı
95.Satış Bedelleri
96.Bağışlar
97.Gayrimenkul Alımı
98.Ticarî Faaliyet, Kredi ve Borç Alma Yasağı / Kredi ve Borç Verme Yasağı
99.Gelir Makbuzları
100.Giderlerin Yapılmasında Usül
101.Malî Sorumluluk
102.Bütçe ve Kesin Hesap
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM / DİĞER HÜKÜMLER
103.Yönetmelikler ve Genelgeler
104.Görevlilerin İlgili Makamlara Bildirimi
105.Partinin Feshi
106.Tüzükte Yer Almayan Hususlar / Tüzük Değişimi
107. Yürürlük ve Yürütme
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM / GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1
Geçici Madde 2
Geçici Madde 3
*EK: TÜRKİYE DIŞINDA TEMSİLCİLİK ve/veya FAHRİ TEMSİLCİLİK AÇILABİLECEK YERLER LİSTESİ
*EK: TÜRKİYE DIŞINDA TEMSİLCİLİK ve/veya FAHRİ TEMSİLCİLİK AÇILABİLECEK
YERLER AFGANİSTAN / Kabil
ALMANYA / Berlin, Bonn, Bad.Karishafen, Aachen, Bamberg, Bilefeld, Bergnuestad, Brakel, Bremen, Delmenhorst,
Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Hamm, Hagen, Hameln, Hamburg, Hannover, Herford, Helmstedt, Höxter, Kassel,
Krefeld, Köln, Münih, Neuwied, Ratingen, Solingen, Stuttgart, Velbert, Viersen, Tutlingen, Wuppertal, Frankfurt, Koblenz,
Mahnheim, Wiesbaden, Dresden, Leibzig, Göttingen
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ / Los Angeles, San Fransisco, New York, Washington D.C.,
Miami ARNAVUTLUK / İşkodra, Elbasan, Berat, Tiran
AVUSTURYA/ Viyana, Innsbruck AVUSTURALYA / Melbourne, Sidney
AZERBAYCAN (KUZEY) / Bakü, Karabağ, Nahçıvan, Gence, Suşa, Laçin, Batum, Borçalı… AZERBAYCAN (GÜNEY) / Tebriz,
Urmu, Sulduz,
BELÇİKA / Brüksel, Anvers
BİRLEŞİK ARAP EMRİLİKLERİ / Abu Dabi
BOSNA-HERSEK/ Saraybosna, Mostar BULGARİSTAN / Filibe, Varna,
Sofya CEZAYİR / Cezayir
ÇİN / Pekin, Şanghay DOĞU TÜRKİSTAN / Urumçi, Kaşgar, Turfan, Aksu, Altay,
Hoten DANİMARKA / Kopenhag
ENDONEZYA / Jakarta FAS / Rabat
FİLİSTİN / Kudüs, Batı Şeria, Gazze
FİNLANDİYA / Helsinki
FRANSA / Paris, Strazbourg, Liyon, Basel, Mulhause, Marsilya
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ / Pretoria GÜNEY KORE / Seul
GÜRCİSTAN / Tiflis-BATUM
HİNDİSTAN / Yeni Delhi
HIRVATİSTAN / Zagrep
HOLLANDA / Amsterdam, Rotterdam, Lahey
IRAK / Bağdat TÜRKMENELİ / Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü,
Süleymaniye İNGİLTERE / Londra, Manchester İRAN / Tebriz, Urmiye, Tahran, İsfehan
İRLANDA / Dublin İSPANYA / Barselona, Madrid
İSRAİL / Tel Aviv
İSVEÇ / Göteborg, Stokholm
İSVİÇRE / Cenevre, Zürih
İTALYA / Roma
JAPONYA / Tokyo
KANADA / Montreal, Toronto
Ü L K E M P A R T İ S İ
KAZAKİSTAN / Astana, Almatı
KIRGIZİSTAN / Bişkek , Celal-Abad, Oş, Talas, Issık Göl
KIBRIS / Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa, Güzelyurt, İskele, Maraş
KOSOVA / Priştine, Prizren, İpek
KUVEYT / Kuveyt LİBYA / Trablusgarp
MACARİSTAN / Budapeşte
MAKEDONYA / Üsküp
MALEZYA / Kuala Lumpur
MEKSİKA / Meksiko City
MOLDOVA / Kişinev
MISIR / Kahire
NORVEÇ / Oslo
ÖZBEKİSTAN / Taşkent, Semerkand, Buhara
PAKİSTAN / İslamabad
POLONYA / Varşova PORTEKİZ / Lizbon
RUSYA / Moskova, St. Petersburg
ROMANYA / Bükreş
SUUDİ ARABİSTAN / Mekke, Medine
SURİYE / Şam
TUNUS / Tunus
TÜRKMENİSTAN / Aşkabat, Balkan, Daşoğuz
UKRAYNA / Kiev, Odesa
ÜRDÜN / Amman YEMEN / Sanaa
YUNANİSTAN / Selanik, Gümülcine, Atina
3
Ü L K E M P A R T İ S İ
ÜLKEM PARTİSİ
TÜZÜK
*BİRİNCİ BÖLÜM / GENEL ESASLAR
1.MADDE - KURULUŞ
ÜLKEM PARTİSİ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, bağlayıcı diğer kanun ve mevzuat
çerçevesinde, tüzüğü ve programına göre faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir partidir.
ÜLKEM PARTİSİ’nin kısa adı ÜLKEM’dir. ÜLKEM PARTİSİ’nin Genel Merkezi Ankara’dır.
ÜLKEM PARTİSİ’nin nişanı (aşağıda görülen) Mavi zemin üzerine beyaz renkte dünyayı temsil eden bir daire içinde
bulunan ayın açık ağzı yukarı(kuzeye) bakan Ayyıldız , ayın içinde altın sarısı 16 yıldız ve tam ortada kızıl elmayı temsil eden
kırmızı yuvarlak şekil, yanında bulunan beyaz yazılı ÜLKEM PARTİSİ yazısıdır.
2.MADDE - İLKELERİMİZ
*1. BAĞIMSIZLIK
Ferdi, milli, ekonomik ve siyasi anlamda bağımsızlık olmazsa olmaz ana ilkemizdir. Biz bağımsızlık dediğimiz zaman
"tam bağımsızlık" dediğimiz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediğimiz anlaşılmalıdır.
Siyasal hiçbir tanımlama ve siyasal hiçbir değer milletimizin ve devletimizin bağımsızlığının üstünde olamaz. Bu nedenle
Avrupa Birliği ve NATO gibi egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kısmen bile olsa devri ve/veya kontrolü anlamına
gelebilecek bütün birliklere Ülkemizin menfati doğrultusunda değerlendirerek hareket edeceğimiz bilinmelidir. Biz
uluslararası bütün işlerde ve ilişkilerde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yeniden düzenlenerek adil bir şekilde çalıştırılması
gerektiğine inanıyoruz.Tüm ülkelerle ülkemizin menfati doğrultusunda sıcak ilişkilere her zaman açığızdır.
Bizler; Türk Milleti'nin varlığı/birliği/bütünlüğü ve bağımsızlığı üzerinde hiçbir kişi, kurum veya irade kabul etmeyiz.
Söz konusu milletimizin bağımsızlığı olduğunda bizim için tek yol vardır: "Ya istiklâl, ya ölüm."
*2. MİLLİYETÇİLİK
Milletini sevmek, milletine mensubiyet şuuru ve aidiyet gururu ile bağlı olmak; milletinin milli, manevi bütün
ortak değerlerine sahip, bağlı ve saygılı olmak demektir.
Bizim milliyetçilik anlayışımız; inançlarımızı, maneviyatımızı reddeden şuursuz ırkçılık anlayışını kabul etmediği
kadar milliyetimizi ve aidiyetimizi reddeden soysuz milliyetçilik anlayışını da kabul etmeyen bir milliyetçiliktir.
Bizim milliyetçiliğimiz bizi biz yapan inançlarımızı, millî ve manevi değerlerimizi aynı gönülde yaşatan bir milliyetçiliktir. Bizim
milliyetçiliğimiz dinsiz ve soysuz olmayanların milliyetçiliğidir.
Bizim milliyetçiliğimiz dostuna olduğu kadar düşmanına da adaletle yaklaşan, siperde düşmanına su ve ekmek verebilen,
cephede yaralı düşman askerinin yarasını sarabilen, insan olmanın sembolü Yiğit Anadolu Çocukları'nın milliyetçiliğidir.
Bizim milliyetçiliğimiz "YÜCE TÜRK MİLLETİ" diyebilmenin gururunu taşırken "Varlığımız Türk varlığına armağan olsun"
diyebilmenin fedakârlığını aynı omuzlarda taşıyabilenlerin milliyetçiliğidir.
Bizim milliyetçiliğimiz; kökü mazide gözü âtide olan binlerce yıllık Türk Milliyetçiliği'dir.
*3. DEVLETÇİLİK
Milletimizin vatanı ile bölünmez/bölünemez bütünlüğünün temsilcisi ve hukuki teminatı devletimizdir. Biz devlet veya
devletçilik dediğimiz zaman; yöneticilerini milletin seçtiği devlet şekli olan Cumhuriyetçilik dediğimiz anlaşılmalıdır. Bu
nedenle ilkemizi "Devletçilik ve Cumhuriyetçilik" olarak da ifade edebiliriz.
Devletçilik anlayışımızın temeli; milletimize hizmet eden, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunda öz olarak belirtilen Millî
Devlet anlayışını hâkim kılarak asil milletimizin asırlardır devletimizi baba olarak görmesinden dolayı devletimize yakıştırdığı
"Devlet Baba" anlayışını yeniden tesis etmektir.
Ü L K E M P A R T İ S İ
Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletimize ait olduğu, cumhuriyet nitelikli, milletimizin
varlığını/birliğini/bütünlüğünü/huzurunu ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, milletimize hizmet etmekle gurur duyan bir
devlet... "Milleti için; gündüz oturmayan,
gece uyumayan bir devlet..." Adaleti ve güvenliği sağlamış, hakkı ve hukuku üstün tutan, adil ve güvenilir bir devlet...
Bizim devlet ve devletçilik anlayışımız budur.
Ü L K E M P A R T İ S İ
*4. ADALET ve DEMOKRASİ
Adalet, adil olmak... Masumu korurken masuma olduğu kadar suçluya da adil olabilmek...
Adalet; kendimize, insana, millete, doğaya, devlete, inançlara, herkese ve herşeye adalet...
Adalet; bizim anladığımız / bizim istediğimiz devletin temeli, asli görevi...
Adaletin olmadığı yerde ne olabilir ki: Kan, gözyaşı, acı ve ızdırap... Bu nedenle adalet...
Hepimiz için, herkes için ve her zaman adalet...
Demokrasi; milletin iktidarı...
Demokrasi; yöneticileri milletin seçim yoluyla görevlendirmesi...
Demokrasi; milli irade...
Demokrasi; herkesin kendisini özgürce ifade edebilmesi, inançlarını dilediği gibi yaşayabilmesi... İşte bu nedenle demokrasi...
Ne sahte adalet, ne sahte demokrasi...
Sözde değil özde adalet ve demokrasi...
Bütün insanlık âlemi için adalet ve demokrasi...
*5. EĞİTİM ve KÜLTÜR
Milleti millet yapan asli unsur dil'dir. Dil aynı zamanda eğitimin, kültürün, edebiyatın ve sanatın da ana temelidir. Bu nedenle
eğitim ve kültür politikalarımız dilimiz Türk'çe temeli üzerine kurulmuştur.
Eğitim; en küçük yaşta aileden başlayarak okul ve sosyal çevre ile devam eden eğitme/öğretme sürecidir. Doğduğumuz
günden başlayıp mezarda biten eğitim süreci günümüzü ve gelecek nesilleri birebir ilgilendirdiği için hükümetlerin keyfi
politikalarına bırakılamayacak kadar ciddi bir devlet uygulaması haline getirilecektir.
Eğitim politikamız milletimizin milli ve manevi değerlerine, kültürüne birebir bağlı nesiller yetiştirmek için akıl, bilim ve
inançla çağa uygun yeniden ve acilen düzenlenecektir.
Kültür dünümüzün bugünümüze getirdiği sonuç ise eğitim bugünü anlamanın ve yarına bırakabileceklerimizin yegane
yoludur. Eğitim; ilgili bakanlığımızın isminde olduğu gibi "milli" olacak, mutlu, huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşama hakkına
sahip olduğuna inandığımız evlatlarımızı kültürümüze ve çağa uygun bir şekilde eğiterek yarınlarımızı hazırlayacaktır.
Başımızı kuma gömmeden ve özümüzden kopmadan; bilmediklerimizi öğrenerek, bildiklerimizi öğreterek/paylaşarak
bize yakışan şekilde yaşamanın yolu: Eğitim ve Kültür.
*6. ÜRETİM ve PAYLAŞIM
"Üretmeyen tükenir, adil bölüşmeyen savaşır." Ekonomide, üretim/tüketim/paylaşım dengesinde ana ilkemiz budur.
İnsanın insanca yaşaması için gereken üretim kadar paylaşım da adil olmazsa toplumda sosyal denge bozulur.
Yapmamız gereken birlikte üretmek ve adil paylaşımı sağlayacak ekonomik/yasal düzenlemeleri hayata geçirmek olacaktır.
Her siyasi sistemin kendine has bir ekonomi modeli ve/veya her ekonomik sistemin bir siyasal modeli vardır. Bizim ekonomide
esas aldığımız üretim/tüketim/paylaşım dengesini kurmak, milli geliri arttırarak geliri tabana yaymak suretiyle gelir
dağılımındaki adaletsizliği düzeltmek ve insanımıza insanca bir yaşam modeli sunmak olacaktır.
Üretim/tüketim/paylaşım dengesini kurarken üretimi ve istihdamı arttırmak kadar dışa bağımlılığı kaldırmak
ana esaslarımızdan birisi olacaktır.
Ekonomiye ve insana ayrı gözlüklerle, çifte standartlarla bakmak bizim insan ve adalet anlayışımıza ters bir olgudur.
Hak yemeyeceğiz, sömürmeyeceğiz ama milletimizin hakkının yenmesine ve sömürülmesine de asla izin vermeyeceğiz.
Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Birlikte üreteceğiz, adaletle paylaşacağız, mutlu ve huzurlu, insanca yaşayacağız.
*7. BİLİM ve GELİŞİM
Bütün işlerimiz bilimsel esaslar içinde olmalı ve milletimizin gelişmesine hizmet eder şekilde yapılmalıdır.
Akıl ve bilime aykırı, kültürümüzle, inançlarımızla bağdaşmayan, milletimizin gelişmesinde fayda sağlamayacak içi ve sonu
boş uygulamalara asla izin verilmemelidir.
Milletimizin zaman kaybına, güç kaybına tahammülü yoktur.
Bize düşen; akıl, bilim ve inançla, milletimizin gelişmesi için çaba harcamak, projeler geliştirip uygulamak olmalıdır.
3.MADDE - HEDEFİMİZ
*Bağımsız Birey / Bağımsız Millet / Bağımsız Devlet / Bağımsız Ekonomi, *Çalmayan / Çaldırmayan ve
Bölmeyen/ Böldürmeyen Bir Yönetim, *Huzurlu ve Güvenli Bir Vatan,
*Milletimizin varlığını/birliğini/bütünlüğünü sağlayacak, insan hak ve hürriyetlerini (millet menfaati esas alınarak)
milletimize yakışacak şekilde düzenleyen, insan merkezli bir anayasa ve hukuk sistemi,
*Herkesin kendisini dilediği gibi ifade edebildiği / inançlarını özgürce yaşayabildiği insanca bir düzen,
*Hiç bir insanımızın aç kalmadığı / dışa bağımlılıktan kurtulmuş / üreten/paylaşan, ihraç eden güçlü bir ekonomi, *Herkes
için sağlık,
5
Ü L K E M P A R T İ S İ
*Gücü değil hakkı üstün tutan bir adalet,
*Çağa uygun / kültürümüze uygun / Türkçemiz'in bilimde, iletişimde, teknolojide, kültür ve sanatta dünya dili
olmasını sağlayacak bir eğitim,
*İnsanımızı, aileyi, toplumu, doğayı, çevreyi koruyan/kollayan ve geliştiren hassas bir anlayış, *Cehaleti ve yoksulluğu
yok edene kadar sürecek sonsuz bir çaba,
*Milletimizin, Tek Bayrak / Tek Vatan / Tek Devlet olduğu, milletimizin hür iradesi ve gönül rızası ile seçtiği "Vatan
Evlâtları" tarafından yönetilen, milletimize ve insanlık âlemine yakışan, millet kontrolünde bir devlet sistemi hedefimizdir.
Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek amacıyla "7 İlkemiz" doğrultusunda "Milletimiz için Milletimizle" birlikte "Gündüz
oturmadan, gece uyumadan" bıkıp-usanmadan, yorulmak nedir bilmeden çalışmaya azimli ve kararlıyız.
4.MADDE - ÇAĞRIMIZ *
“Önce insan” diyorsanız…
“Cehalet ve yoksulluk bitsin” diyorsanız…
“Ne giyim, ne kuşam; öncelik insanca yaşam” diyorsanız…
“İnanca saygı, insana saygıdır” diyorsanız…
“Sömürü bitsin” diyorsanız…
“Öğretilmiş / Öğrenilmiş çaresizliğe hayır” diyorsanız…
“Üretmeyen tükenir” diyorsanız…
“Emeğe saygı, paylaşımda adalet” diyorsanız…
“Açlık sınırı altında asgari ücret; onursuzluktur” diyorsanız… “Zam, zulüm, açlık, işsizlik, bölücülük ve terör
bitsin”diyorsanız… “Korku imparatorluğu üzerine kurulmuş haram saltanatı devrine; demokratik, yasal, siyasal bir çözüm”
arıyorsanız… “Artık yeter” diyorsanız: “Devlet için millet değil, millet için devlet” diyoruz.
"İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın" diyoruz. 'Mevzuu bahis vatansa' , "Biz varız"diyoruz.
“Siyasetle uğraşmayan onurlu ve aydın insanların sonu, onursuzlar ya da cahiller tarafından yönetilmektir” diyoruz.
ÇÖZÜM YOLU SİYASET; UMUDUN ADI “ÜLKEM PARTİSİ” DİYORUZ.
KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN İNANÇ TÜCCARLARINA ve BUNU SEYREDENLERE "HESAP ZAMANI” DİYORUZ. “KİRLİ
SİYASET BİTECEK; KORKAK DİKTATÖRLER, KUKLA DEREBEYLER GİDECEK” DİYORUZ.
Halka hizmet Hakk’a hizmet düsturu ile akıl, bilim ve inançla” çıktığımız bu kutlu yolda "Milletimiz için Milletimizle"
birlikte, aziz milletimizin hayır-duası, desteği ve bizzat katılımı ile partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz.
Biliyor ve inanıyoruz ki: Milletimiz içine düştüğü / düşürüldüğü bu çıkmazdan yine kendi "azim ve kararlılığı" ile kurtulacaktır.
Bu süreçte; bizim gibi düşünen insanımızla "yan yana, el ele, omuz omuza" olmak gücümüze güç katacaktır.
Sizi; sıkıntılarından kurtulmuş, mutlu, huzurlu, güçlü ve büyük bir ülkeyi birlikte yönetmeye davet ediyoruz. Cenab-ı
Hakk’ın milletimiz hakkında hayırlı olanı nasip etmesi dileği ve saygılarımızla,
"Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklâl."
ÜLKEM PARTİSİ
*İKİNCİ BÖLÜM / PARTİ ÜYELİĞİ
5.MADDE - ÜYE OLMA ŞARTLARI
a)Türk vatandaşı olmak,
b)On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
c)Başka bir partinin üyesi olmamak,
d)Siyasi Partiler Kanununda belirtilen medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olup aynı kanunda belirtilen
yasakları olmamak,
e)Ülkem Partisi’nin ilke, hedef, program ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunacağını yazılı bir
beyanla bildirmek,
f)Partiye ilk girişte en az 300 TL giriş aidatı, sonrasında ise en az 25TL aylık aidat ödemeyi taahhüt etmek şartıyla partiye üye
olabilirler.
g)Parti üyesi olmadan yönetimde görev alanlar ile seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il
genel meclisi üyeliğine aday olanlar parti üyesi sıfatı kazanırlar.
h)Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarda siyasi partilere üye olamayacağı ve üye kaydedilemeyeceği belirtilenler
Ülkem Partisi’ne üye olamazlar ve/veya üye kaydedilemezler.
6.MADDE - ÜYELİĞE KABUL VE KAYIT
Ülkem Partisi’ne üye olmak isteyen kişi; en az iki parti üyesinin olumlu görüşünün de yer aldığı imzalı üye giriş
beyannamesiyle kanuni ikametgâhının bulunduğu ilçe yönetim kuruluna müracaat eder.
6
Ü L K E M P A R T İ S İ
Elektronik posta aracılığıyla üyelik müracaatı yapılabilir fakat ilgili ilçe teşkilatına yazılı imzalı müracaat ile üstte yazan
şartların gerçekleşmesi gerekir.
İlçe yönetim kurulu, isteklinin partiye alınmasında tüzük hükümlerine göre mâni bir hâl bulunup bulunmadığını inceleyerek
15 gün içinde kararını verir. Başvurunun kabulüne karar verilmesi hâlinde, karar tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine
kaydedilir.
Başvurunun uygun görülmemesi durumunda ise İlçe yönetim kurulu gerekçe belirtmek mecburiyetinde değildir.
Üyelik müracaatı kabul edilmeyen kişi isterse belirtilen 15 günlük sürenin bitiminden sonra 5 gün içerisinde il
yönetim kuruluna itirazda bulunabilir.
İl yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde karara bağlanmamış üyelik talebi itirazlarında üyelik talebi reddedilmiş sayılır.
Bu karar kesindir.
Üyenin kanuni ikametgâh değişikliği belgelenmedikçe; üye bir başka ilçeye üye olamaz, üyelik kaydının naklini isteyemez.
7.MADDE - GENEL MERKEZİN ÜYE KAYIT YETKİSİ
Ülkem Partisi’ne girmek isteyen eski veya mevcut TBMM üyeleri, il ve büyükşehir belediye başkanlarının parti üyeliğine
kabullerinde Başkanlık Divanı yetkilidir. Ayrıca Başkanlık Divanı, partiye üye kaydedilmesinde yarar gördüğü kişileri de üye
kaydedebilir. Bu şekilde üyeliğe kabul edilenlerin üye giriş beyannameleri en geç bir ay içinde ikametgâhlarının bulunduğu
ilçe teşkilâtlarına gönderilir.
8.MADDE - YENİDEN ÜYELİĞE KABUL
Ülkem Partisi üyeliğinden herhangi bir sebeple ayrılmış olanların yeniden parti üyeliğine kabulü ilçe yönetim
kurulunun teklifi ve il yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. İl yönetim kurulu kararı kesindir.
Herhangi bir sebeple parti üyeliğinden ayrılmış olan Parti Meclisi, Başkanlık Divanı ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile il
ve büyükşehir belediye başkanları ve eski veya mevcut TBMM üyelerinin tekrar partiye kabullerine Başkanlık Divanı
yetkilidir.
9.MADDE - ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ / ÜYE KAYITLARININ İPTÂLİ VE YENİLENMESİ
Parti üyeliğine kabul edilenlerin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, mesleği veya
sanatı, ikametgâhı ve iletişim bilgileri, köy ve mahalle esasına göre düzenlenmiş üye kayıt defterine kaydedilir. Üye giriş
beyannamelerinin düzenlenmesi ve saklanması, üye kayıt defterinin tutulması, üye bildirim formlarının Genel Merkez ve
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gibi kayıt ve kabul ile üyeliğin sona ermesine ilişkin usül ve esaslar ayrıca hazırlanacak
bir yönetmenlikle düzenlenir. İhtilaf durumunda genel merkez üye kayıtları esastır. Başkanlık Divanı; gerek gördüğü hallerde
ve gerek gördüğü yerlerde üye kayıtlarının iptâline ve/veya tümüyle silinip yeniden yazımına karar verebilir.
10.MADDE - ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
10.1. Parti Üyelerinin Hakları:
a)Parti faaliyetlerine ve toplantılarına katılmak,
b)Parti organlarına aday olmak ve seçilmek,
c)Partinin katıldığı tüm seçimlerde aday adayı, aday olmak,
d)Partinin çalışmaları hakkında bilgi istemek,
e)Parti İçi seçimlere ve üyesi olduğu kurultaylara katılarak görüşlerini bildirmek ve oy kullanmak,
10.2. Parti Üyelerinin Yükümlülükleri:
a)Milletimizin millî, manevi bütün ortak değerlerine sahip, bağlı ve saygılı ve olmak; korunması ve gelişmesi için
çalışmak, b)Partinin ilke ve hedeflerini benimsemiş olmak ve tanıtımını yapmak,
c)Parti faaliyetlerine ve çalışmalarına katılmak, verilen görev varsa yerine getirmek,
d)Toplumun milli, manevi, tarihi değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermek,
e)Karşılıklı sevgi ve saygı içinde, parti ekip çalışmasına uygun şekilde, uyumlu, hoşgörülü ve genel ahlâk kurallarına
uygun olarak çalışmak,
f)Milletimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı, birbirini sevip sayan, yüksek ahlâki değerlerle bezenmiş bir toplum
düzeninin oluşması için var gücüyle çaba göstermek,
g)Üyesi olduğu ilçe başkanlığına bu tüzükte belirtilen miktarda yıllık üye aidatı ödemek, (Parti içi bir seçim söz konusu
olduğunda seçime 3 ay kala aidatlarını ödememiş üyeler Parti Meclisinin, Başkanlık divanının veya ilgili kademenin aksine
bir kararı veya uygulaması yoksa parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.)
h)Kanunlarda ve parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen sorumlulukları yüklenerek görevlerini yapmaktır.
11.MADDE - PARTİ ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME
Parti üyeliği;
a.İstifa,
b.Ölüm,
7
Ü L K E M P A R T İ S İ
c.Başka bir partiye üyelik başvurusunda bulunma veya üye olma, mahalli idare ya da milletvekilliği seçimlerinde bir
başka partiye adaylık başvurusunda bulunma veya aday olma ile,
d.Siyasi Partiler Kanunu ve bu Tüzük uyarınca yetkili mercilerin verecekleri karar üzerine kayıt
silinmesi,
e.Tüzükte belirtilen üye olma şartlarının kaybedilmesi, hallerinde sona erer.
Partiye üye kaydedilenlerden üye olmasına engel bir halinin bulunduğu veya üyelik vasfını kaybettiği sonradan
anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer ve üyelik kayıtları silinir.
İlçe yönetim kurulu, üyelikten ayrılmayı gerektiren kanuni mecburiyet hâlleri saklı kalmak kaydıyla partiden ayrıldığını
bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına şahsen, yazılı olarak, faks veya elektronik ileti ve benzeri yöntemler ile bildiren veya
başka bir partiye kaydolduğu anlaşılan üyenin kaydını alacağı karar ile siler.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen sebeplerle kaydının silinmesine karar verilen üyelerin kaydın silinmesini izleyen 15
gün içinde İl yönetim kuruluna itiraz hakları olup, il yönetim kurulu 15 gün içerisinde kararını verir. 15 gün içinde karara
bağlanmayan itirazlar reddedilmiş sayılır. Bu karar kesindir.
Partiye üye kaydedilen kişinin, üye olmasına engel bir hâlinin veya üyelik vasıflarını kaybettiğine dair bilgi edinilmesi
halinde, ilçe yönetim kurulu bu bilgiyi edindiği günden itibaren 10 gün içinde araştırmasını yapar, ilgiliyi dinler ve hazırladığı
dosyayı kendi kanaati ile birlikte il yönetim kuruluna gönderir. İl yönetim kurulunun 10 gün içinde vereceği karar kesindir.
Kaydı silinen üyenin istifası ile ilgili işleme esas belgeleri özel bir dosyada saklanır. Durum üye kayıt defteri ve
giriş beyannamesine kaydedilir.
*ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / TEŞKİLÂT YAPISI
12.MADDE - TEŞKİLÂTLAR
Parti; ana teşkilât kademeleri, yan kuruluşlar, fahri temsilcilikler ve Türkiye dışındaki temsilciliklerden meydana gelir.
I. ANA TEŞKİLAT KADEMELERİ
A.İLÇE VE İL TEŞKİLÂTI
1. İlçe Teşkilâtı
a. İlçe Kongresi
b. İlçe Başkanı
c. İlçe Yönetim Kurulu
d. Belde Temsilciliği
2. İl Teşkilâtı
a. İl Kongresi
b. İl Başkanı
c. İl Yönetim Kurulu
d. İl Disiplin Kurulu
B.GENEL MERKEZ TEŞKİLÂTI
1. Büyük Kurultay
2. Genel Başkan
3. Başkanlık Divanı
4. Parti Meclisi
5. Merkez Disiplin Kurulu
6. Yüksek Danışma Kurulu
7. Yardımcı Kurul ve Komisyonlar
C.PARTİ GRUBU
1.TBMM Grubu
2.İl Genel Meclisi Grubu
3.Belediye Meclisi Grubu
II. YAN KURULUŞLAR
III. FAHRİ TEMSİLCİLİKLER
8
Ü L K E M P A R T İ S İ
IV. TÜRKİYE DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLER
13.MADDE - TEŞKİLÂT MERKEZLERİ
Parti Genel Merkez Teşkilâtı Ankara İl Merkezi’nde, il ve ilçe teşkilâtları ilgili il ve ilçe merkezlerinde, belde teşkilâtları ise il
ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere belediye teşkilâtı olan yerlerde kurulur.
14. MADDE - YAN KURULUŞLAR
 Kadın Kolları ve Gençlik Kolları,Merkez Yönetim Kurulu kararı ile; merkezi Ankara’da olmak üzere il, ilçe ve beldelerde
kurulabilir. Kadın ve gençlik kollarının teşkilâtlanmaları ile teşkilât kademelerinde yer alacak organların görev yetki ve
sorumlulukları veçalışmalarına ilişkin usul ve esaslar çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.
 Kadın Kolları veGençlik Kolları tamamen Genel Başkana bağlıdırlar.
Yan kuruluşlar Parti Meclisi kararı ile merkezi Ankara’da Genel Merkez bünyesinde olmak üzere il, ilçe ve beldelerde
kurulabilir. Yan kuruluşların teşkilâtlanmaları ile teşkilât kademelerinde yer alacak organların görev yetki ve sorumlulukları ve
çalışmalarına ilişkin usül ve esaslar parti tüzüğü ile veya Parti Meclisi tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Tüzükte
hüküm yoksa Parti Meclisi kararı ile kuruluşuna karar verilen yan kuruluşların çalışma, görev ve seçimleri hususu Siyasi
Partiler Kanunu ve/veya bağlayıcı diğer kanunlar ile belirlenir.
15.MADDE – FAHRİ TEMSİLCİLER / FAHRİ TEMSİLCİLİKLER
Parti Tüzük ve Programı’nda yer alan amaç, ilke, hedef ve politikaları geliştirmek, yaymak ve tanıtmak, propaganda yapmak
amaçlı olarak Parti Meclisi kararı ve Genel Başkan imzası ile yurt içinde ve yurt dışında fahri temsilcilikler oluşturulabilir. Fahri
Temsilci olarak görevlendirilenler oy hakkı sahibi olmalarını gerektiren başkaca bir sıfatları yoksa karar gerektiren toplantılara
katılıp oy kullanamazlar. Fahri Temsilcilikler partinin tanıtım ve propagandasına yönelik çalışmalar yaparlar. Bağlı oldukları
teşkilat kademesine bilgi notları ve raporlar göndererek çalışmalara katkıda bulunurlar. Ana teşkilat kademelerinden
herhangi birisinin olduğu yerlerde fahri temsilcilik açılamaz.
16.MADDE - TÜRKİYE DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLER / FAHRİ TEMSİLCİLİKLER
Türkiye dışında ilgili ülke kanunları da dikkate alınarak Genel Başkan’ın teklifi ve Parti Meclisi’nin kararı ile bu tüzüğe ek
listede belirtilen yerlerde temsilcilikler ve/veya fahri temsilcilikler kurulabilir. Kuruluş ve çalışmalara ilişkin usül ve
esaslar çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
17.MADDE - ORTAK HÜKÜM
Yardımcı kuruluşların, yan kuruluşların, fahri temsilciliklerin ve yurtdışı temsilciliklerin görevlendirme, çalışma ve seçim
gibi işlerinde özel bir düzenlemenin yapılmadığı hallerde bu tüzük hükümleri uygulanabilir.
*DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / BELDE TEMSİLCİLİKLERİ - İLÇE ve İL TEŞKİLÂTLARI
18.MADDE - BELDE TEMSİLCİLİĞİ
İl ve ilçe merkezleri dışında; il ve/veya ilçe yönetim kurulunun yazılı kararı ile belde temsilcilikleri kurulabilir. Belde
temsilcilikleri bulunduğu il ve/veya ilçe teşkilâtına bağlı olarak çalışır. Belde temsilcilikleri kendilerini görevlendiren
kademenin kararı ile kapatılabilir ve/veya belde temsilcisi değiştirilebilir; bu konudaki karar kesindir.
19.MADDE - İLÇE BAŞKANI
İlçe başkanı, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, ilçe kongresinde gizli oyla seçilir.
Yönetim kurulunun başkanı olan ilçe başkanı, görev aldığı ilçede, partiyi temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar
ve üyeleri toplantıya çağırır. İlçe yönetim kurulunun parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
İlçedeki ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve bilimsel her türlü faaliyetleri, kamu çalışmalarını ve diğer parti faaliyetlerini izler,
gerekli görülenlere iştirak eder, bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları yapar ve bu çalışmalar hakkında bir üst kademeye
bilgi verir. İlçe başkanı; ilçe çevresindeki parti faaliyetlerinin başarılı, verimli ve etkin yürütülmesi, tüzük ve programda
belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, partili belediye başkanları ve belediye meclisi parti grupları ile
düzenli olarak görüşür ve toplantılar yapar, toplantılara başkanlık eder, alınan kararlar ve çalışmalarla ilgili olarak üst
kademeleri bilgilendirir. Bu gruplar ile ilçe ve belde yönetim kurullarının ve teşkilata bağlı diğer unsurların ortak çalışma
düzenini ve bilgi akışını sağlar.
20.MADDE - İLÇE YÖNETİM KURULU
İlçe yönetim kurulu, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, ilçe kongresinde gizli oyla seçilir. İlçe yönetim kurulu başkan dâhil
5 kişiden az 10 kişiden çok olamaz. İsteğe bağlı olarak asıl üye sayısını geçmeyecek sayıda yedek yönetim kurulu üyesi de
seçilebilir. İlçe yönetim kurulu üye sayıları, Genel Merkez Başkanlık Divanı kararıyla iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle
değiştirilebilir.
Ü L K E M P A R T İ S İ
Yönetim kurulunun başkanı, ilçe başkanıdır. İlçe yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir ilçe sekreteri, bir
ilçe muhasibi ile en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcıları ve diğer üyeler arasındaki görev dağılımı ile
başkanın yokluğunda başkana kimin vekâlet edeceği ilçe başkanı tarafından belirlenir, karar defterine yazılır.
9
Ü L K E M P A R T İ S İ
İlçe yönetim kurulunca seçilmiş bulunan ilçe sekreteri; kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken
defter, kayıt ve dosyaların usülüne uygun olarak tutulması ve Partinin her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve
sorumludur. İlçe muhasibi; teşkilâtın hesap işlerinin yürütülmesi, kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması
gereken muhasebe defter ve kayıtlarının tutulması, üyelik aidatlarının tahsili ile üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap
raporu ve yıllık bütçe tasarısının zamanında hazırlanmasını sağlamakla görevlidir.
Başkan ve ilçe muhasibi harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludurlar.
21.MADDE - İLÇE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
İlçe yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a.Kanun, parti; tüzüğü ve yönetmelikleri ile Parti Meclisi, Başkanlık Divanı ve il yönetim kurulu kararlarının gereklerini
yerine getirmek,
b.Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,
c.İlçe dâhilinde parti faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,
d.Partinin siyasi görüş, ilke ve hedeflerinin anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
e.Alt kademe faaliyetlerini denetlemek,
f.Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
g.Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun icap ettirdiği programları yapmak, seçim
çalışmalarını düzenlemek,
h.İlçe ve çevresinde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak, değerlendirmek
ve değerlendirme sonuçlarını üst kademeye bildirmek,
i.İlçe kongresinin gündemini hazırlamak, kongreye sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap
tasarısının düzenlenmesi ve bunların zamanında üst kademelere gönderilmesini sağlamak,
j.Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanması, mevzuata uygun yeni gelir kaynaklarının bulunması ve parti
harcamalarının usülüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
k.İl yönetim kurulunun uygun görüşünü almak kaydıyla ilçede siyasi, sosyal ve kültürel içerikli toplantılar düzenlemek.
22.MADDE - İLÇE KONGRESİ
İlçe kongrelerinin ne zaman yapılacağı, Parti Meclisince belirlenmiş olan kongre takvimi çerçevesi içinde il yönetim
kurulunun uygun görüşü alınarak belirlenir. İlçe kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden teşekkül eder. Seçilmiş delegeler
400’den fazla olamaz.
1. Seçilmiş delegeler
a.İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı parti üye sayısı 400 veya 400’den az ise bütün parti üyeleri ilçe
kongresi delegesi sayılır.
b.İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı partili üye sayısı 400’den fazla ise 400 rakamı, partinin son milletvekili
seçiminde o ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve mahallede son Milletvekili Genel
Seçimi’nde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, köy ve mahallelerden seçilecek delege miktarını gösterir.
c.Köy ve mahallelerde ilçe kongresi delegelerinin o köy ve mahallelerde kayıtlı üyelerden seçilmesi zorunludur.
d.Bir köy veya mahalledeki partili üye sayısı, o köy için hesaplanan delege kontenjanı sayısının altında ise, bu durumdaki
köy ve mahalleler, il yönetim kurulunun uygun göreceği diğer bir köy veya mahalle ile birleştirilerek delege seçimine gidilir.
e.Delege seçimlerinin başlama tarihi, Parti Meclisince tespit edilerek kademelere bildirilir.
f.İlçe merkezi, mahalle ve köyler ile ilçeye bağlı belde mahallelerinde yapılacak delege seçimlerinde, Tüzüğün
10’uncu maddesi de dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş listelerdeki üyeler oy kullanabilir.
g.İlçe yönetim kurulu, köy ve mahallelerde delege seçimlerini yürütmek üzere üyelerinden birini görevlendirebileceği
gibi, sadece bu işler için köy ve mahallelerdeki Parti üyeleri arasından birini de temsilci sıfatı ile görevlendirebilir.
h.Beldeye bağlı mahallelerdeki delege seçimini, belde yönetim kurulu gerçekleştirir.
Bu maddenin (f) fıkrasında adı geçen listelerdeki kayıtlı üyeler, ilçe yönetim kurulunca uygun bir mahalli yöntemle ilân
edilen yer, gün ve saatte köy ve mahallelerdeki delegeleri seçerler.
Seçim sonuçları toplantı başkanı, yardımcısı ve parti görevlisi tarafından imzalanarak ve üç nüsha olarak düzenlenen bir
tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir sureti seçim yapılan yere asılır, iki sureti ise ilçe başkanlığına teslim edilir. İlçe başkanlığı,
köy ve mahalle toplantılarından sonra ilçe kongresi için seçilen delege listesini iki nüsha olarak, ilçe kongresinden en az 15
gün önce ilçe seçim kurulu başkanına verir.
Kesinleştikten sonra ilçe seçim kurulu başkanı tarafından onaylanarak ilçe başkanlığına iade edilen delege listesi,
ilçe kongresinin yoklama cetvelini teşkil eder.
10
Ü L K E M P A R T İ S İ
2. Tabiî delegeler
İlçe kongresinin tabiî delegeleri; ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partili ilçe belediye başkanı ile ilçeye bağlı
diğer belediyelerin başkanlarıdır.
Büyükşehir belediye başkanları dışındaki partili il belediye başkanları ile merkez ilçe çevresindeki diğer
belediyelerin başkanları merkez ilçe kongresinin tabii üyesidir.
Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de kongreye katılma hakları olmakla beraber, delege sıfatı olmayanların
oy kullanma hakları yoktur. İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabii üyesi olanlar, yönetim
kurulunun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar.
23.MADDE - İLÇE KONGRESİNDE İL KONGRESİNE SEÇİLECEK DELEGE SAYISI
İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak şu şekilde hesaplanır:
600 sayısı, il seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek kat
sayı, ilçe seçim çevresinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam, o ilçe kongresinde il kongresi için seçilecek
delege sayısını gösterir.
24.MADDE - İL BAŞKANI
İl başkanı, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, il kongresinde gizli oyla seçilir. Aynı zamanda yönetim kurulunun da
başkanı olan il başkanı, il içerisinde partiyi temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar, üyeleri toplantıya çağırır,
bağlı teşkilâtları denetler ve parti adına yazışma yapar. Konusuna göre malî işlerle ilgili yazışmalarda il muhasibinin, diğer
yazışmalarda ise sekreter üyenin de imzası bulunur. Acil hâllerde sorumluluğu almak kaydıyla yalnız kendi imzasıyla da
yazışma yapabilirler. İl başkan yardımcıları arasındaki görev dağılımını yapar. Görevde bulunmayacağı durumlarda yerine
vekâlet edecek il başkan yardımcısını belirler.
Yönetim kurullarının parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlar. Bu amaçla çalışmalar yapar, tedbirler alır ve partili üyelerden
görevlendirmeler yapar. İldeki ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel faaliyetleri, kamu çalışmalarını ve diğer parti
faaliyetlerini izler, gerekli görülenlere iştirak eder, bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları yapar ve bu çalışmalar ile
teşkilat kademelerinden intikal edenler hakkında bir üst kademeye bilgi verir.
İl başkanı; il çevresindeki parti faaliyetlerinin başarılı, verimli ve etkin yürütülmesi, tüzük ve programda belirlenen amaç
ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde birlik ve uyum sağlanması amacıyla, partili belediye başkanları, il genel meclisi ve
belediye meclisi parti grupları ile düzenli olarak istişare ve toplantılar yapar, toplantılara başkanlık eder, alınan kararlar ve
çalışmalarla ilgili olarak üst kademeleri bilgilendirir.
25.MADDE - İL BAŞKAN YARDIMCISI, İL SEKRETERİ ve İL MUHASİBİNİN GÖREVLERİ
a.İl Başkan Yardımcısı: İl başkan yardımcıları, il başkanınca verilecek görevleri yapar ve il başkanının görevde
olmadığı zamanlarda il başkanına vekâlet ederler.
b.İl Sekreteri: İl Sekreteri; Kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaların
usülüne uygun olarak tutulması ile Partinin her türlü yazışmalarının yürütülmesinden sorumludur.
c.İl Muhasibi: İl muhasibi; il teşkilâtının hesap işlerini yürütür. Kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması
gereken muhasebe defter ve kayıtlarının usülüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Alt kademelerin hesaplarını
denetler. Üyelik aidatlarını tahsil eder. Üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap raporu ve yıllık bütçe tasarısının
zamanında hazırlanması ve ilgili Makamlara ulaşmasını sağlar. Başkan ve il muhasibi, harcamaların yönetim kurulu
kararlarına uygunluğundan müteselsil olarak sorumludur.
26.MADDE - İL YÖNETİM KURULU
İl yönetim kurulu başkan dâhil; en az 7 en çok 15 üyeden ve isteğe bağlı olarak asıl üye sayısını geçmeyecek sayıda yedek
üyeden oluşur. En çok üç yıl için görev yapmak üzere, il kongresinde gizli oyla seçilir. İl yönetim kurulu üye sayıları, Genel
Merkez Başkanlık Divanı kararıyla; iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir.
Haklarında geçici çıkarma cezası verilmiş olup, henüz ceza süresini doldurmamış bulunanlar yönetim kuruluna seçilemez
ve hiçbir şekilde bu kurulda görev alamazlar.
İl yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir il sekreteri, bir il muhasibi ile en az bir başkan yardımcısı seçer.
Bunlar ile diğer yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı il başkanı tarafından yapılır.
27.MADDE - İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
İl yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
11
Ü L K E M P A R T İ S İ
a.Kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri ile Parti Meclisi ve Başkanlık Divanı kararlarının gereklerini yerine
getirmek,
b.Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,
c.İlde parti faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,
d.Partinin görüş, amaç, ilke ve politikalarının anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları
yapmak,
e.Alt kademe faaliyetlerini denetlemek,
f.Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
g.Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun icap ettirdiği programları yapmak ve
seçim çalışmalarını düzenlemek,
h.İlde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek,
değerlendirme sonuçlarını üst kademeye bildirmek,
i.İl kongresinin gündemini hazırlamak, kongreye sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap tasarısının
zamanında düzenlenmesini sağlamak,
j.Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanması, mevzuata uygun yeni gelir kaynaklarının bulunması ve parti harcamalarının
usülüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
k.Gerektiğinde ilgili Genel Başkan Yardımcısı’nın da uygun görüşünü almak kaydıyla il içerisinde siyasi, sosyal ve
kültürel içerikli toplantılar düzenlemek,
l.İl başkanına verilen görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.
28.MADDE - İL DİSİPLİN KURULU
İl disiplin kurulu, il kongresi tarafından seçilmiş en az 3 en çok 7 asıl üyeden, ve isteğe bağlı olarak asıl üye sayısını
geçmeyecek sayıda yedek üyeden oluşur.
29.MADDE - İL KONGRESİ
İl kongresi, seçilmiş delegelerle tabii delegelerden teşekkül eder. Seçilmiş delegeler 600’den fazla olamaz.
1. Seçilmiş Delegeler
İlçe kongresinde Tüzüğün 43’ncü maddesine göre seçilmiş delegelerdir.
2. Tabii Delegeler
a.İlin partili milletvekilleri,
b.İl başkanı,
c.İl yönetim kurulu üyeleri,
d.İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri
ile,
e.Büyükşehir belediye başkanlarıdır.
Geçici il yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak, bunlardan delege sıfatı
olmayanların oy kullanma hakları yoktur.
İl yönetim kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabi delegesi olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ilişkin
oylamalara katılamazlar.
İl başkanlığı; ilçe kongrelerinde il kongresi için seçilen delege listelerini iki nüsha hazırlayarak, yetkili ilçe seçim
kurulu başkanlığına, il kongresinden en az 15 gün önce teslim eder.
Kesinleştikten sonra ilçe seçim kurulu başkanınca onaylanarak il başkanlığına iade edilen delege listesi, il kongresi
yoklama cetvelini teşkil eder.
3O.MADDE - İL KONGRESİNDE BÜYÜK KURULTAY İÇİN SEÇİLECEK DELEGE SAYISI
İl kongrelerinde Büyük Kurultay için seçilecek delege sayısı; ülke toplam milletvekili sayısının iki katının, Partinin son
milletvekilliği genel seçiminde aldığı ülke toplam oy sayısına bölünmesiyle bulunacak kat sayının, ilgili il seçim
çevresinde alınan oy sayısıyla çarpılması sonucunda bulunan sayıdır.
Büyük Kurultay için seçilen delegelerin görev süresi, seçildikleri kongreyi takip eden ilk olağan kongrede yerlerine
yeni delegelerin seçilmesine kadar devam eder.
İlçe ve il kongreleri delege sayıları ile bir üst kongre için seçilecek delege sayılarını hesaplamak ve kongre tarihlerinden makul
bir süre önce liste hâlinde ilgili kademelere göndermek görevi Teşkilâttan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yerine
getirilir.
Ü L K E M P A R T İ S İ
12
Ü L K E M P A R T İ S İ
*BEŞİNCİ BÖLÜM / İLÇE VE İL TEŞKİLATLARI İÇİN ORTAK HÜKÜMLER
31. MADDE - YAPILAMAYACAK İŞLER
Yönetim kurulu üyeleri ve kurul başkanları:
a.Parti program ve tüzüğüne aykırı beyanda bulunamazlar. Parti Meclisi’nin izni olmaksızın kademelerini aşan “Parti Genel
Politikası” hakkında demeç veremezler. Kendi kademelerinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan daha yukarı makam
ve mercilerle yazışma yapamazlar.
b.Bir üst kademeye danışıp, gerekli izni almadan kendi kademelerindeki resmi makam ve merciler hakkında menfi
demeçler veremezler.
c.Kademe esasına uymadan bir üst kademeye şikâyette bulunamazlar. Ancak, üst kademeye anlatamadıkları istek ve
şikâyetleri bulunduğu takdirde, bağlı bulundukları kademeye bilgi vermek suretiyle onun üstündeki kademeye
başvurabilirler. d.Bağlı bulundukları üst kademe ile bağlantılarını veya ilgilerini kesmeye karar veremezler.
32.MADDE - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
İlçe ve il yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile alır.
Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın görüşü benimsenmiş sayılır.
Kurul toplantıları teşkilât binasında yapılır. Yönetim kurullarınca çağrılıp dinlenmesine karar verilenler dışında, kurul
üyesi olmayanlar toplantılara katılamaz.
Yönetim kurullarının olağan toplantıları en az 15 günde bir yapılır. İl ve ilçe başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin
çoğunluğu, olağanüstü toplantı düzenlenmesini isteyebilir ve çağrıda bulunabilir.
Toplantıların günü ve saati önceden tespit edilerek karar defterine yazılır ve bütün üyelere imza ettirilir. Yönetim kurulları
gerek görmeleri hâlinde daha sık toplantı yapılmasını kararlaştırabilirler.
Haklı bir mazereti olmaksızın, kendisine toplantı gününe ilişkin tutanak imzalattırılmış veya toplantı günü yazılı olarak
bildirilmiş olmasına rağmen, üst üste üç toplantıya katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır. Görevinden çekilmiş
sayılan üyenin bir üst kademeye itiraz hakkı vardır. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.
33.MADDE – İL VE İLÇE KURUCU YÖNETİM KURULLARI
Yeni teşkilat oluşturulacak veya kapatılıp yeniden açılacak ya da önceden feshedilen belde, ilçe ve illerde Başkanlık Divanı ve/veya
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı imzasıyla kurucu yönetim kurulları teşkil olunur. Kurucu yönetim kurulları,
kendi kademelerinin kongrelerine kadar, seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa ederler.
34.MADDE - ÜYELİKLERİN BOŞALMASI
İlçe ve il yönetim kurulları ile il disiplin kuruları asıl ve yedek üyelerinin her ne sebeple olursa olsun, toptan çekilmeleri veya
bu kurulların herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, boşalan kurullar yerine; belde için ilçe yönetim kurulunun teklifi
üzerine il yönetim kurulunun onayı ile, ilçe için il yönetim kurulunun teklifi üzerine Başkanlık Divanı onayı ile, il kurulları için
ise Başkanlık Divanı yenileri teşkil olunur. Bu kurullar, kongre tarafından seçilmiş yönetim ve disiplin kurullarının hak ve
yetkilerine sahiptirler.
İl veya ilçe yönetim kurulu ile il disiplin kurulunun üye sayısı, yedeklerin tamamının göreve getirilmesine rağmen
toplantı yeter sayısının altına düşerse kurul boşalmış sayılır.
İşten el çektirme dışında bir sebeple il veya ilçe başkanlığının boşalması hâlinde, ilgili kurul yedekleriyle tam sayıya, bu mümkün
olmadığı takdirde, karar yeter sayısına tamamlandıktan sonra, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kendi aralarından birini yeni
başkan olarak seçerler. Seçilen yeni başkan, gerek görülmesi hâlinde aynı usül ve esaslarla değiştirilebilir.
35.MADDE - İŞTEN EL ÇEKTİRME VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULUNUN
TEŞKİLİ Teşkilâtlardaki yönetim kurulları veya kurul üyeleri;
a.Siyasi Partiler Kanunu ve iş bu tüzük hükümleri gereğince tutulması gereken defterlerin ve kayıtların usülüne uygun
olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde tahrifat yapılması, uygun yer ve şekilde muhafaza edilmemesi
ya da muhasebe ile ilgili kayıt ve belgelerin süresi içinde Genel Merkez’e gönderilmemesi,
b.Kurullarda görev alanların kimlik bilgilerinin mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilmemesi,
c.Ülke ve parti menfaatlerine, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile partinin ilke, amaç, hedef ve politikalarına aykırı tutum
ve davranışlarda bulunulması, teşkilatların birlik ve uyum içinde sevk ve idaresinde zafiyet gösterilmesi,
13
Ü L K E M P A R T İ S İ
d.Haklarında Siyasi Partiler Kanunu’nun 102’nci maddesinde ve Tüzüğün ilgili maddesinde kesin olarak partiden çıkarılma
cezasını gerektiren hâllerin sabit olması, durumunda, ilgililerin kanuni sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Parti Meclisinde
yapılacak gizli oylama sonucunda, üye tam sayısının en az üçte ikisinin müspet oyu ile alınacak bir kararla aşağıdaki şekilde
işten el çektirilirler.
İlçe yönetim kurulu, bir belde yönetim kurulu hakkında işten el çektirmeyi gerekli kılan herhangi bir durum tespit ettiği
takdirde, durumu gerekçeli bir kararla il yönetim kuruluna bildirerek, belde başkanının veya belde yönetim kurulu
üyelerinin tamamının veya bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir.
İl yönetim kurulu, bir ilçe yönetim kurulu hakkında işten el çektirmeyi gerekli bir durumu tespit ettiğinde, bu durumu
gerekçeli kararı ile Parti Meclisine bildirir. İl yönetim kurulu gerekçeli kararında, ilçe başkanı da dâhil ilçe yönetim
kurulunun tamamının veya bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir.
Parti Meclisi, il yönetim kurulunun yaptığı müracaat üzerine belde ve ilçe teşkilâtları başkan ve yönetim kurulu üyelerinin
veya resen il başkanının veya il başkanı dâhil yönetim kurulu üyelerinin tamamı ve yahut bir kısmını işten el çektirebilir. Karar
kesindir. İlçe ve il yönetim kurullarının, asıl ve yedek üyeleriyle birlikte toptan işten el çektirilmeleri hâlinde, Parti Meclisi
işten el çektirme kararı ile birlikte geçici bir yönetim kurulu kurar ve ilgili teşkilât birimine tebliğ eder.
İşten el çektirme hâlinde teşkil olunan kurullara, geçici kurullar denir. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna
tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ilçe, il yönetim kuruluna tebliğinden itibaren ise 45 gün içerisinde il kongresi
toplanarak yeni yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe ve il kongresi için yeni delege seçilmemiş ise, kongre eski
delegelerle toplanır. Bu suretle seçilen yönetim kurullarının görev süresi, normal kademe kongrelerine kadar devam eder.
Kısmen el çektirme hâllerinde, ilgili il ve ilçe yönetim kurulu yedek üyelerle tamamlanır. Kısmen el çektirme halinde
boşalma hükümleri uygulanır.
36.MADDE - BİRDEN FAZLA GÖREV YASAĞI
Belde, ilçe ve il teşkilâtında başkan veya kurul üyeliklerine seçilmiş olanlar, kongre delegelikleri hariç olmak üzere tek görev
yürütebilirler. Bir üst kademede başkan veya kurul üyeliğine seçilenlerin yeni görevlerine başlayabilmeleri için eski
görevlerinden ayrılmaları gerekir.
Milletvekilliği ya da mahalli idareler seçimleri sonunda bir göreve seçilmiş olanlar, aynı zamanda teşkilat
kademelerinde başkan ve kurul üyeliklerinde bulunamazlar.
Partinin TBMM Grubu Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlık Divanında görevli olanlar Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyesi olamazlar. Fahri Temsilciler bu yasaklara
dâhil değillerdir.
37.MADDE - KONGRE DÖNEMİ VE DELEGELER
İlçe ve il kongrelerinin toplantı tarihi ve süresi, bir üst kongrenin yapılmasına engel olmayacak şekilde ve üç yılı
geçmemek üzere Genel Merkez Başkanlık Divanı tarafından tespit edilir.
İlçe ve il kongrelerinde üst kademe kongresi için belirlenen sayı kadar asıl, bu sayıyı geçmeyecekkadar da yedek delege seçilir.
Asıl delegeliğin, ölüm, istifa, ihraç ve diğer sebeplerle boşalması halinde yerine seçilmiş yedek delegeler sırayla davet edilir.
Parti Meclisi, gerek gördüğü hâller ve yerlerde delege seçiminin yenilenmesine karar verebilir.
38.MADDE - KONGRE GÜNDEMİ
Kongre gündemi, kendi kademelerinin yönetim kurulunca hazırlanır. Gündemin kanunlara, parti tüzüğüne uygun
olarak hazırlanmasından ilgili yönetim kurulu sorumludur.
Gündem maddelerinin sırası hazır bulunan delegelerin 1/5’inin teklifi ve kongreye katılanların çoğunluğunun kararı
ile değiştirilebilir veya aynı şekilde gündeme yeni maddeler ilâve edilebilir.
39.MADDE - DAVET, YOKLAMA VE KONGRENİN AÇILMASI
Kongrenin; toplanacağı günü, yeri, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin
hususlar kongreden en az 15 gün önce o yerdeki mutat yöntem ile ilân edilir. Gazete ile ilâna gerek olup olmadığına, ilgili
yönetim kurulu karar verir.
Seçim yapılacak kongreye, kesinleşen listelerdeki üyeler katılabilir.
14
Ü L K E M P A R T İ S İ
Her kademe kongresi, kendi yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı veya kendi üyelerinden biri tarafından
yoklama yapıldıktan sonra, üye tam sayısının salt çoğunluğunun mevcudu hâlinde açılabilir.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı ertelenir. İkinci toplantı; bu toplantıya ilişkin ilânda ve delegelere
gönderilen yazı ve mektuplarda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. İkinci toplantı, hazır bulunan delegelerle yapılır.
40.MADDE - KONGRE BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMU VE GÖREVLERİ
Kongreyi, başkanlık divanı yönetir. Kongre açıldıktan sonra bir başkan, bir ikinci başkan ve yeter sayıda kâtip üyeden (en az 3
en çok 5 kişi) oluşan bir başkanlık divanı seçilir. Başkan adayı bir kişi ise; seçim, el kaldırmak suretiyle iş’ari oyla yapılır, birden
fazla aday çıkması durumunda ise gizli oya başvurulur. Diğer üyeler yine iş’ari oyla seçilirler.
Divan başkanı toplantıyı yönetir, kongre gündemini uygular ve toplantı düzenini sağlar. Söz isteyenlere sırasıyla söz verir.
Başkanlık divanı, ortaya çıkan lüzum üzerine kararlarını üye sayısının salt çoğunluğu ile verir. Oyların eşitliği hâlinde
başkanın bulunduğu taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır.
Toplantı sırasında düzeni bozanları önce ihtar eder, iki ihtara rağmen düzeni bozmaya devam edenler, oy verme hakları
saklı kalmak kaydıyla toplantıdan çıkartılır.
Kongre Başkanı, Siyasi Partiler Kanunu’nun dördüncü kısmında yer alan siyasi partilerle ilgili yasaklara aykırı konuşmalar
yapan veya davranışlarda bulunan kongre üyelerine derhâl müdahale eder, sözlerini keser ve gerekli görür ise dışarıya
çıkartılmalarını sağlar. İzleyicilerden bu şekilde davranan olursa, bunların da dışarıya çıkartılmasını sağlar, gerekli
görürse kongreye ara verip, izleyici yerlerini boşaltabilir. Bu konuda alınacak karar kesindir.
41.MADDE - KONGRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
İlçe ve il kongreleri kendi kademelerinin üst karar ve denetim organıdır.
Bu itibarla:
a.Kendi kademesinin yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşür ve karara bağlar.
b.Yönetim kurulunun sunduğu gelir-gider ve harcamalarını gösteren yıllık kesin hesap raporunu gerektiğinde bir komisyona
inceletir. Komisyon en kısa zamanda raporunu hazırlar ve kongre başkanlık divanına verir. Komisyon raporu kongre tarafından
görüşülerek kabul veya ret kararı verilir. Kesin hesap kongrece kabul edilirse, ilgili yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır. İlçe ve il
kongrelerinde faaliyet raporu ile kesin hesap durumu hakkında görüşme yapılıp karar verilmeden, seçimlere geçilemez.
c.Kongreler üye tekliflerinden yetkili olduğu konuları karara bağlar. Yetkisi dışında bulunanların ise yönetim kurulunca ilgili
kademelere bildirilmesine karar verir. Üyelerin dilek ve şikâyetlerini değerlendirir.
d.Kanunların yasakladığı hususlar dışında her türlü genel siyasi konular, ülke ve bölge meseleleri ile kamu hizmetleri
hakkında görüşme yapılıp, karar alınabilir.
e.İlçe kongresi; ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il kongresine katılacak delegeleri, il kongresi ise
il başkanı, il yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile Büyük Kurultay delegelerini seçer.
f.Kongreler, ilgili kanunlar ile bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen sair görevleri yerine getirir.
42.MADDE - KONGRELERDE SEÇİMLERİN YAPILMASI VE TUTANAKLAR
İlçe ve il organları seçimleri ile üst delege seçimleri yargı gözetimi ve denetimi altında gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile
aşağıdaki esaslara göre yapılır.
Seçim yapılacak il ve ilçe kongrelerine ilişkin delege listeleri, bu tüzüğün 23 ve 30’uncu maddeleri uyarınca ilgili seçim
kurulu başkanına, kongrenin yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları
içeren belgelerle birlikte verilir.
Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceler ve varsa noksanları tamamlattırdıktan
sonra kongreye katılacakları belirleyen listeleri onaylar ve iade eder.
Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden 7 gün önce kongresi yapılacak olan
kademenin bulunduğu binaya asılarak ilân edilir. İlân süresi üç gündür.
İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından onaylanarak kongresi yapılacak teşkilâta
gönderilir. Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu
başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday olmayan Parti üyeleri arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde
üçer yedek üyede belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula, memur üye başkanlık eder. Seçim sandık
15
Ü L K E M P A R T İ S İ
kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi ve oyların tasnifiyle görevli olup,
bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
Seçilme yeterliliğine sahip her parti üyesi, kongre seçimlerinde adaylığını koyabilir veya aday gösterilebilir.
Kongrelerde seçilecek organlara adaylık müracaatı için divan başkanlığınca bir süre tespit edilerek kongreye duyurulur.
Bu süre sonunda adaylar ilan edilir.
Aday listeleri adaylarca, organlara göre ayrı veya tek liste hâlinde yedekleri de gösterilmek üzere hazırlanıp yeteri
kadar çoğaltılmış olarak süresi içinde kongre Başkanlık Divanına verilir.
Başkanlık Divanı bu listeleri mühürleyip oy pusulası haline getirmek üzere ilçe seçim kurulu başkanına verir. İlçe seçim
kurulu başkanınca mühürlenen listeler oy pusulası olarak sandık kuruluna verilir.
Kongre Başkanlık Divanı, ferdi ve toplu aday listelerini ayrı okumak suretiyle açık bir şekilde kongre üyelerinin
bilgisine sunduktan sonra, askı yoluyla da kongre salonunda ilân eder.
Kongre delegesi, birden fazla toplu liste varsa bunlardan birini oy pusulası olarak kullanmakta serbesttir. Bir zarftan
birden fazla aynı içerikli toplu liste çıkarsa bunlardan biri, farklı içerikli birden fazla toplu liste çıkması durumunda ise her
ikisi de dikkate alınmaz.
Seçimlerde tek liste kullanılması ve bu listedeki isimlerin seçilecek üye sayısından fazla olması durumunda, seçmenlerce
listedeki aday isimleri karşısına açılan kutulara, seçilecek üye sayısı kadar işaret konmak suretiyle tercih yapılır. Seçimi
yapılacak her organ için birden fazla liste var ise, delege bunlardan herhangi biri üzerinde mevcut adayları dikkate alarak
gerekli gördüğü değişikliği yapabilir: Bir listedeki isimlerden bir kısmını çizip yerlerine diğer listelerden ya da listelerde
yer almayan ferdi adaylardan isimler yazabilir. Ancak işaretleyeceği aday sayısı seçilecek sayıdan fazla olamaz.
İşaretlemede veya silip yazmada yukarıdaki sayı ve usüllere uyulmaması ile zarf ve oy pusulaların, kimin tarafından
verildiğine dair işaret taşıması hâlinde oy pusulası geçersiz sayılır.
Seçimlerde birden fazla listede isimleri bulunan adayların aldıkları oy, tüm listelerden aldıkları oyların sayılıp
toplanması suretiyle tespit edilir.
Kongrede bulunan delegelerin tamamı oy kullandıktan ve sandık kurulunca yapılan uyarılara rağmen oy kullanacak başka
delege kalmadığı anlaşıldıktan sonra, durum sandık kurullarınca bir tutanakla tespit edilerek sandıklar açılır ve oy sayımına
geçilir. Seçim sonuçları, sandık seçim kurullarınca açıklanır ve bu sonuçlar kongre tutanağına geçirilir. Kongre tutanakları,
kongre başkanlık divanınca en az üç suret düzenlenerek yeni seçilen yönetim kuruluna verilir. Bu tutanakların bir sureti bir
üst kademeye gönderilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim
sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
Kongrelerle ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
43.MADDE - ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR
Köy ve mahalle toplantıları ile kongreler hakkındaki şikâyet ve itirazlar aşağıdaki usüle tâbidir.
a.Köy ve mahalle toplantıları hakkındaki şikâyet ve itirazlar o köy ve mahalledeki partili üyelerin beşte biri
tarafından toplantıyı takip eden üç gün içerisinde il yönetim kuruluna yapılır.
İl Yönetim Kurulu, ilgili toplantıya ait dosyayı ilçe başkanlığından iki gün içinde getirterek, müteakip iki gün içinde şikâyet
ve itirazı kesin olarak karara bağlar.
b.İlçe kongresine seçim işlem ve sonuçları dışındaki sebeplerle ileri sürülecek şikâyet ve itirazlar, kongreye katılan delegelerin
beşte biri tarafından kongreden sonraki üç gün içerisinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulu şikâyet ile ilgili kongre
dosyasını getirterek iki gün içinde karara bağlar.
Taraflar il yönetim kurulunun kararına karşı, tebliğ veya ilandan başlayarak üç gün içinde kesin kararı verecek olan
Parti Meclisi’ne itiraz edebilirler.
16
Ü L K E M P A R T İ S İ
c.Seçim işleri dışında il kongresine dair şikâyet ve itirazlar, il kongresine katılan delegelerin beşte biri tarafından kongreyi
takip eden üç gün içinde Parti Meclisine yapılabilir. Parti Meclisi yedi gün içinde itirazı inceler ve karara bağlar. Karar kesindir.
44.MADDE - KONGRESİNİ YAPMAYAN KADEMELER
Her ne sebeple olursa olsun normal kongresini bir üst kademe kongresine kadar yapmamış olan ilçe ve il teşkilâtları
üst kademe kongrelerine katılamaz ve kurullar münfesih hale gelir.
*ALTINCI BÖLÜM / GENEL MERKEZ TEŞKİLATI
45.MADDE - GENEL BAŞKAN
Parti Genel Başkanı, Büyük Kurultay tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile en çok üç yıl için seçilir. İlk iki oylamada bu
sayıya ulaşılamadığı takdirde, üçüncü oylamada en çok oyu alan aday Genel Başkan seçilir. Parti Genel Başkanlığının herhangi bir
sebeple boşalması hâlinde Parti Meclisi en geç 15 gün içinde toplanarak partiyi temsil yetkisini kendi üyeleri arasından seçeceği bir
üyeye tevdi eder ve boşalmayı müteakip en geç 45 gün içinde toplanmak ve Genel Başkanı seçmek üzere Büyük Kurultay’ı
toplantıya çağırır. Aralıksız en az 30 ay Ülkem Partisi üyesi olmayanlar Genel Başkan adayı olamazlar.
46.MADDE - GENEL BAŞKAN’IN GÖREV, YETKİ VE
SORUMLULUKLARI Parti Genel Başkanı;
a.Partiyi temsil eder. Parti adına bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayınlamaya yetkilidir. Genel Başkan bu yetkisini
görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.
b.Parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi vardır. Gerek gördüğü durumlarda bu yetkisini genel olarak veya
belirli davalara bağlı olarak devredebilir.
c.Büyük Kurultay’a karşı şahsen sorumludur.
d.Başkanlık Divanı, Parti Meclisi ve milletvekili olma şartına bağlı olarak Partinin TBMM Grubunun da başkanıdır. Kurullar
arasında çalışma ahengi ve iş birliğini sağlar disiplin kurulları dışında bütün Parti organlarının tabii başkanı olarak, gerektiğinde
bu organları ortak toplantıya çağırıp başkanlık eder.
e.Genel başkan yardımcıları arasında görev bölümü yapar.
f.İl disiplin kurullarınca verilen cezaları, gerekli gördüğü hallerde affedebilir.
g.Ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik ve diğer muhtelif güncel konularına ilişkin Partinin görüş ve politikasını oluşturur,
basın açıklamalarını yapar, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur.
h.Her kademede yürütülen parti faaliyetinin kanun, Parti Tüzük ve Programı ile ülke ve Parti menfaatlerine uygun olarak
yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliği artırmak için, denetim çalışmaları yapmak üzere parti müfettişleri
tayin eder.
i.Parti çalışmalarının gerektirmesi durumunda bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere müşavir ve danışmanlar tayin edip,
komisyonlar teşkil edebilir.
j.Genel Sekreterin teklifi üzerine, Genel Merkezde çalıştırılacak daimi personelin tayin, terfi veya işten çıkarılmalarına karar
verir. Gerektiğinde bu yetkisini devredebilir.
k.Her türlü parti faaliyetlerini takip ve kontrol eder. Gerekli gördüğü zaman çeşitli birim, büro ve kollar ihdas eder. Genelge
ve benzeri talimatlar yayımlar.
l.Kanun, tüzük ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapar ve verdiği her türlü yetkiyi kullanır.
Yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere Başkanlık Divanı’ndan birisini görevlendirebilir.
47.MADDE - GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, GENEL SEKRETER ve GENEL MUHASİP
Genel Başkan çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve parti işlerini yürütebilmek için Büyük Kurultay sonucunda
oluşan parti meclisi içinden kendisine yeteri kadar genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel muhasip seçer.
Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip, Genel Başkanın onayı ile ve parti meclisi içinden olmak
şartıyla kendilerine en çok ikişer yardımcı görevlendirebilirler fakat bu yardımcılar başkanlık divanı üyesi sayılmazlar.
Genel başkan yardımcılarının görev alanlarını genel başkan belirler. Bu kurula başkanlık divanı denir. Genel Başkan
yardımcılarının, genel sekreter ve genel muhasibin görev ve yetkileri siyasi partiler kanununda ve tüzükte belirtilmiştir.
Genel Başkan görevlendirmelerde olduğu gibi görevden alma, görev değişikliği yapma konusunda da yetkilidir. Ölüm, istifa
veya farklı bir nedenle başkanlık divanında meydana gelecek bir eksilme durumunda genel başkan parti meclisi içinden bir
üyeyi görevlendirir. Genel başkanın isteği ve Parti Meclisi kararı ile yeni genel başkan yardımcılıkları oluşturulabilir.
48.MADDE - BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA ESASLARI
Genel Başkan başkanlığında çalışacak olan başkanlık divanı; Genel Başkan tarafından Parti Meclisi Üyeleri arasından belirlenir.
Başkanlık Divanı; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter İle Genel Muhasipten Oluşur. Başkanlık Divanı toplam
üye sayısı Genel Başkan dâhil en az 5 en çok 15 kişiden oluşur. İhtiyaç durumunda yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilebilir.
Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanlarını ve çalışma esaslarını İç Yönetmelik ile ayrıca belirleyebilir.
17
Ü L K E M P A R T İ S İ
Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasibin görevi, Parti Meclisi’nde alınan kararları
tatbik etmektir. Genel Başkan ve başkanlık divanı kanunlar ve parti tüzüğünde yazılı görevleri yapmak ve büyük Kurultay ve
Parti Meclisi’nde alınan kararları uygulamakla yetkili ve sorumludurlar.
Genel Sekreter; Genel Başkan adına partiyi mahkemelerde, devlet daireleri ve kuruluşlarda, özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde
temsil eder. Genel Sekreter Parti Meclisi gündemini Genel Başkanın talimatına uygun olarak hazırlar. Partinin Parti Meclisi
kararlarını ilgili yerlere bildirir. Bu husustaki yazışmaları yapar. Genel Sekreter Parti Meclisinin kendisine verdiği yetki
çerçevesinde Genel Merkezde çalışan personelin ve demirbaşların idaresini yürütür. Büro idaresine nezaret eder. Genel Merkez
yazışmalarını yürütür, idari hizmetlerini düzenler, denetler ve çalışmaların gerektirdiği destek hizmetlerini sağlar.
Ekonomik ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Genel Muhasip, Genel Merkezin muhasebe ve mali işlerini
yürütür, defterlerini tutar, sarf evrakını Genel Başkan veya genel başkan vekili ile birlikte imzalar. Görev alanı ile ilgili belge
ve beyannameleri siyasi partiler kanununda ve tüzükte belirtilen makamlara sunar.
49.MADDE - BAŞKANLIK DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Başkanlık Divanı Partinin yürütme organı olarak;
a.Partinin, Parti Meclisi kararları doğrultusunda sevk ve idaresinde,
b.Genel Başkan tarafından gerek görülmesi hâlinde parti adına yapılacak açıklamalara ilişkin esasların tespit edilmesinde,
c.Partinin muhtelif teşkilât ve kademelerinin kurulması ve kaldırılması ile çalışmalarında uyum ve iş birliğinin
sağlanmasında, d.Partinin TBMM Grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonun temininde,
e.Partinin program, amaç ve ilkelerinin duyurulması, yayılması ve benimsetilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında,
f.Teşkilatın çalışmalarının yönlendirilmesinde, talep ve önerilerinin değerlendirerek karara
bağlanmasında, g.Partinin kanunlara uygun faaliyette bulunmasında,
h.Hükümet ve diğer partilerle ilişkilerin düzenlenmesinde, bu konuda gerekli kararların alınmasında,
i.Parti Tüzük ve programı doğrultusunda partinin politikalarının ve seçim bildirgelerinin
hazırlanmasında, j.Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve medya ile ilişkilerin düzenlenmesinde,
k.Başka partilerden gelen işbirliği ve görüşme talepleri ile ilgili görüş ve önerilerin değerlendirilmesinde,
l.Tüzükte öngörülen yönetmeliklerin hazırlanmasında, partinin çalışma programının yapılmasında ve faaliyet raporu
hazırlanmasında,
m.Kongrelerin zamanında ve usülüne uygun yapılmasında, Partinin seçime hazır bulundurulması için gerekli düzenleme
ve çalışmaların yapılmasında,
n.Partinin amacına uygun olarak gelir elde edilmesi ve harcama yapılmasında ve bunlara ilişkin esasların
hazırlanmasında, o.Araştırma-geliştirme çalışmaları ile parti içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde,
p. Genel Başkanın gerek görmesi halinde Tüzükte Genel Başkan’a verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinde,
Genel Başkana yardımcı olur.
Ayrıca, Tüzükte verilen görev ve yetkilere ilişkin kararların yanında, acil ve zaruri hâllere münhasır olmak ve yapılacak ilk Parti
Meclisi toplantısına sunulmak kaydıyla, Parti Meclisi yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp bu kararları uygulatabilir.
50.MADDE - PARTİ MECLİSİNİN OLUŞUMU ve ÇALIŞMA ESASLARI
Parti Meclisi, Büyük Kurultay’dan sonra partinin en üst seviyedeki karar organıdır. Parti Genel Başkanı ve Büyük
Kurultay’da seçilen en az 15 en çok 100 asıl üyeden, ve en az 5 en çok 100 yedek üyeden oluşur.
Parti teşkilâtında herhangi bir görev yürütmekte olanlardan Parti Meclisi üyeliğine seçilenlerin, bu göreve
başlayabilmeleri için eski görevlerinden ayrılmaları gerekir.
Parti Meclisi’nin görevi seçildikleri kongreyi takip eden olağan kongreye kadar devam eder. Bu süre içinde istifa ve diğer
sebeplerle Kurulda meydana gelecek boşalmalar, yedek üyelerin sırasıyla göreve daveti sonucunda doldurulur. Boşalan
üyenin yerine seçilen kişi, asıl üyenin süresini tamamlar.
Parti Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir toplanır. Ayrıca, Genel Başkan gerekli gördüğü hallerde
Parti Meclisi’ni toplantıya çağırır. Toplantıların yer, zaman ve gündemini Genel Başkan belirler.
Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Genel Başkan’ın tercihte bulunduğu tarafın
görüşü benimsenir.
Parti Meclisi, Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Herhangi bir
mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
18
Ü L K E M P A R T İ S İ
51.MADDE - PARTİ MECLİSİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
a.Parti program ve tüzük hükümleri ile Büyük Kurultay kararlarının uygulama esaslarını tespit etmek,
b.Anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunları ile Parti Tüzük, Program ve politikaları doğrultusunda Partinin bütün
teşkilât Kademelerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak,
c.Parti Tüzük ve Programında yer alan amaç, temel ilke ve hedefler ile Parti politikalarının toplumun her kesimine
yayılması, tanıtılması ve benimsenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için gerekli kararları almak, çalışmaları yapmak,
d.Parti faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programlarını onaylamak ve bu
programları yürütecek birimlerin teşkil edilmesine karar vermek,
e.Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca lüzum görülen yerlerde parti teşkilâtları kurmak,
kurmaya yetki vermek ve feshetmek, işten el çektirmek, teşkilâtı bir bütün hâlinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak, f.Hükümet
kurulması, kurulacak hükümete ortak olunması veya hükümetten çekilmeye karar vermek, g.Hazırlanan Parti faaliyet raporu
ile kesin hesabı onaylayarak Büyük Kurultay’a sunmak,
h.Milletvekili genel veya ara seçimleri ile mahalli seçimlere katılıp katılmamaya karar vermek; seçim işlerini düzenlemek,
sevk ve idareye ilişkin kararlar almak,
i.Milletvekilliği ve belediye başkanlıkları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için aday tespitine ilişkin usül
ve esasları belirlemek,
j.Bu Tüzükte ve Siyasi Partiler Kanununda gösterilen esaslar dâhilinde parti gelirlerini artırmak için gerekli tedbirleri almak
ve çalışmalarda bulunmak,
k.Parti Teşkilâtı’nın mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını temin etmek ve her kademedeki Parti faaliyetlerinde
etkinliğin arttırılması için, Genel Başkan tarafından atanan parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
l.Genel Merkez ile il ve ilçe teşkilâtlarına ait faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesapları süresi içinde inceleyerek onaylanmalarını
ve birleştirilmelerini sağlayarak, Büyük Kurultay’ın onayına sunulmasına karar vermek,
m.Parti Program ve Tüzüğü’nde gerekli değişiklikleri tespit etmek, değişiklik tasarılarının hazırlanmasını sağlamak ve
bu tasarılardan uygun görülenlerin Büyük Kurultay’ın onayına sunulmasına karar vermek,
n.Tüzükte öngörülen ve parti içi faaliyetleri düzenleyen yönetmelik tasarılarını karara bağlamak,
o.Zorunlu sebepler dolayısıyla Büyük Kurultay’ın toplanamadığı hâllerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük
ve programının değiştirilmesi dışındaki kararları almak,
p. Siyasi partiler ve seçim kanunları ile ilgili diğer kanunların ve Parti Tüzüğünün verdiği bütün görevleri yerine getirmek
ve yetkileri kullanmak.
52.MADDE - YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Genel Başkan’ın parti çalışmaları için seçtiği danışmanlardan oluşur.
1.Görev süreleri; azletme, istifa veya ölüm gibi sebepler olmadığı takdirde kendilerini seçenin görev süresi kadardır.
2.Kararları tavsiye niteliğinde olup davetli olsalar dahi bağlayıcı karar gerektiren toplantılarda oy kullanamazlar.
53.MADDE - PARTİ MÜFETTİŞLİĞİ
Genel Başkan, her kademedeki parti faaliyetlerinin Anayasa, kanunlar, Parti Tüzük ve Programı ile ülke ve Parti
menfaatleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliği artırmak için, denetim çalışmaları yapmak
üzere yeteri kadar parti müfettişi görevlendirebilir. Denetimle görevlendirilecek parti müfettişlerinin görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usül ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
1.Genel Başkan; Parti Teşkilatının Kanunlara, Parti Tüzük ve Programına göre çalışıp çalışmadıklarını denetlemek için
müfettişler görevlendirebilir, normal denetlemeler haricinde özel durumlarda müfettişleri kendi yetkisiyle donatabilir.
2.Müfettişler parti üyelerinden olduğu gibi parti üyeleri dışından da görevlendirilebilir.
3.Parti Müfettişlerine; Parti Müfettiş kimliği ve görev yazısı verilir.
4.Müfettiş raporları bağlayıcı olmayıp partinin ilgili kurullarına sunulur, raporlarla ilgili karar ve uygulama yetkisi parti
merkez kurullarınındır.
5. Görev süreleri başlangıçta belirtilmemişse; azletme, istifa veya ölüm gibi sebepler olmadığı takdirde
kendilerini seçenin görev süresi kadardır.
*YEDİNCİ BÖLÜM / BÜYÜK KURULTAY
54.MADDE - BÜYÜK KURULTAY
Büyük Kurultay seçilmiş üyelerle tabii üyelerden teşekkül eder.
a.Seçilmiş delegeler; her il kongresinin seçtiği ve toplamı en fazla TBMM toplam üye sayısının iki katı, il
kongrelerince seçilecek delege sayısı olarak dikkate alınır.
b.Tabii delegeler; Partinin Genel Başkanı, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin kurullarının üyeleri, partili bakan ve milletvekilleri ile
üyelikleri devam eden parti kurucularıdır. Üyeliği devam eden Parti kurucularının, seçilmiş Büyük Kurultay üye sayısının yüzde
19
Ü L K E M P A R T İ S İ
15’inden fazla olması durumunda, Kongre üyesi olacakların yüzde 15 oranı ile sınırlandırılmasında Parti Genel Başkanı
yetkilidir. Ancak parti üyeliğinden ayrılmış kurucular tekrar partiye üye kaydedilmiş olsa bile kurucu sıfatı ile tabi
delege olamaz.
Büyük Kurultay’ın tabii delegeleri olanlar il kongrelerinde delege seçilemezler ve bu delegelerden Parti Meclisi üyesi
olanlar, bu Kurulun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar.
55.MADDE - BÜYÜK KURULTAY’IN GÖREV VE YETKİLERİ
Büyük Kurultay, partinin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır. Parti teşkilâtının bütün Kademeleri ile her
türlü Parti faaliyeti ve Parti politikası hakkında son ve kesin karar verme yetkisine sahiptir.
Başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a.Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek.
b.Gerek görülmesi hâlinde Partinin Tüzük, Program ve adını değiştirmek.
c.Gerekli gördüğü hallerde Partinin gelir-gider ve harcamalarını kapsayan kesin hesabını bir komisyon marifetiyle
inceleterek karara bağlamak.
d.Parti Meclisi’ni ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek.
e.Kanunlar, Parti Tüzük ve Parti Programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetleri ve
Parti politikası hakkında, genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak.
f.Parti yararı ve ilgilinin özel durumu itibarıyla gerek görülmesi durumunda, her kademedeki disiplin kurulunca verilen
cezaları affetmek,
g.Partinin feshine veya başka bir parti ile birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek olan Partinin, taşınır ve
taşınmaz malları ile haklarının tasfiye usül ve esaslarını belirlemek.
h.İlgili kanunlar ile bu tüzükte Büyük Kurultay tarafından karara bağlanması öngörülen sair hususları karara bağlamak.
56.MADDE - BÜYÜK KURULTAY TOPLANTILARI VE GÜNDE
Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki farklı Büyük Kurultay toplantısı düzenlenebilir. Büyük Kurultay’ın olağan toplantıları
Parti Meclisi’nin tespit edeceği yer ve zamanda yapılır. Ancak bu toplantılar arasında geçecek süre iki yıldan az, üç yıldan
fazla olamaz. Olağanüstü Büyük Kurultay toplantılarına ise Genel Başkan ve Parti Meclisince gerek görülen hâllerde veya
Büyük Kurultay delegelerinin en az beşte birinin noter onaylı imzalı olağanüstü kurultay yazılı talebi üzerine çağrılabilir. Bu
toplantılarda sadece toplantı gündeminde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır, olağanüstü toplantılarda büyük
kurultay toplam delege sayısının salt çoğunluğundan bir fazla yazılı ve imzalı talep olmadıkça hiçbir teşkilat kademesi için
seçim yapılamaz.
Büyük Kurultay gündemini Başkanlık Divanı hazırlar. Olağanüstü toplantının gündemi ise, davet yapan organca düzenlenir.
Gündemsiz olağanüstü toplantı talebinde bulunulamaz.
Büyük Kurultay’ın toplanacağı günü, yeri, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya
ilişkin hususlar kongreden en az 15 gün önce il başkanlıklarına bildirilir ve mutat vasıtalarla ilan edilir. Toplantının yeri,
zamanı ve gündemi ile ikinci toplantıya dair hususlar ve Büyük Kurultay üyelerini gösterir delege listesi, kongre toplantısından
en az 15 gün önce yetkili ilçe seçim kurulu başkanına bildirilir. Bu liste, Büyük Kurultay yoklama cetvelini teşkil eder.
57.MADDE - BÜYÜK KURULTAY’IN AÇILIŞI
Büyük Kurultay, Parti Genel Başkanı veya Genel Sekreter veya teşkilât işlerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı yahut
Genel Başkanın görevlendireceği Parti Meclisi üyelerinden biri tarafından usulüne uygun olarak yoklama yapıldıktan sonra
yeterli çoğunluk sağlanmışsa açılır. Büyük Kurultay’ın karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Oylarda
eşitlik hâlinde Genel Başkan’ın oyu doğrultusunda karar alınır.
Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ve partinin genel politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına
bağlı teklifler hakkında karar verebilmek için tekliflerin; bizzat Genel Başkan tarafından veya Parti Meclisi ya da Büyük
Kurultay üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gereklidir.
Kanun, Parti Tüzüğü ve Parti Programı çerçevesinde, toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetlerine ilişkin
Parti politikasının oluşturulmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bu tekliflerin hazır bulunanların en az üçte biri
tarafından yapılmış olması şarttır. Bu gibi teklifler, Büyük Kurultay tarafından seçilecek bir değerlendirme komisyonunda
görüşüldükten sonra, komisyonun hazırlayacağı rapor incelenir ve karara bağlanır.
20
Ü L K E M P A R T İ S İ
58.MADDE - KONGRE DİVANI VE GÖREVLERİ
Büyük Kurultay’da gündeme geçilmeden önce; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve en az 1 en çok 3 katip üye seçilerek
kongre divanı teşkil edilir. Büyük Kurultay’ın divan başkanı gizli oyla seçilir. Aday tek olduğunda bu seçim açık (iş’ari)
oylamayla yapılır. Kongre divanı başkan yardımcıları ve kâtipleri açık oylamayla seçilir.
Kongre divanı; gündeme uygun olarak kongreyi yönetmek, müzakereleri idare etmek, toplantı düzenini sağlamak,
oylamaların sayım ve dökümlerini denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak
ve kongre tutanağı hazırlayıp imzalamakla görevlidir.
59.MADDE - AÇILIŞ KONUŞMASI VE RAPORLARIN OKUNMASI
Büyük Kurultay’da divanın oluşumundan sonra, açılış konuşması için Parti Genel Başkanı’na süre sınırı olmaksızın söz verilir.
Genel Başkan yoksa Genel Başkanlığa vekâlet eden üye açılış konuşmasını yapar. Daha sonra Parti Meclisi’nin faaliyet raporu
Genel Başkan tarafından görevlendirilen bir üye tarafından okunur.
60.MADDE - KOMİSYONLARIN OLUŞUMU
Büyük Kurultay’da lüzum görülürse divan çalışmalarına yardımcı olmak üzere, konunun özelliğine ve kongrede beliren
eğilime uygun olarak, divana karşı sorumlu olacak yeter sayıda komisyon kurulur.
Her komisyon bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçmek suretiyle komisyon divanını teşkil eder. Divan,
gündemi belirleyerek incelemeleri başlatır.
Divan, işin mahiyetine uygun olmak kaydıyla, özel ihtisas gerektiren herhangi bir konunun açıklanması veya
savunulması görevini, Kongre üyelerinden birine verebilir.
Komisyon divanının toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise oylamalara katılanların
çoğunluğudur. Oylarda eşitlik olması durumunda divan başkanının bulunduğu tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.
Komisyon başkanı, inceleme sonuçlarını gösterir komisyon raporunu, varsa ekleri ile birlikte üyelere imzalattırdıktan
sonra Büyük Kurultay Divanına verir.
Komisyon raporu Büyük Kurultay’da görüşülerek oylanır. Kabul edilirse kesinlik kazanır.
61.MADDE - KONGRE GÖRÜŞMELERİ
Büyük Kurultay görüşmeleri gündemdeki sıraya göre yapılır. Kongre gündemine ve görüşme usulüne hâkimdir.
Gündemdeki sıranın değiştirilmesi veya bir konunun gündeme alınması Kongre kararına bağlıdır. Gündem üzerinde fikir
birliği sağlanınca, başkan gündemin bu hâliyle kabulünü açık oylamaya sunar.
Görüşmeler, söz isteği sıraları tespit edilerek yürütülür. Parti Genel Başkanına, Genel Sekreter’e, Parti Meclisi üyeleri
ile komisyon başkanları veya sözcülerine öncelik tanınır.
Kongrede bulunan ve delege olmayan misafirlere söz ve konuşma hakkı Büyük Kurultay üyelerinin kabul oyları ile tayin
olunur. Çalışma raporunda daha önce muhalefet şerhi vermiş olan Parti Meclisi üyesine, rapor aleyhine konuşmak üzere
söz verilmez.
62.MADDE - SEÇİM HAZIRLIKLARI VE ADAYLIK
Büyük Kurultay üyelerinin isim listesi, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği ilçe seçim
kurulu başkanına iki nüsha hâlinde verilir. Siyasi Partiler Kanunu’nun 21’nci maddesindeki esaslar dâhilinde seçim kurulu
başkanınca tasdik edilen bu listeler kongre toplantı tarihinden en az yedi gün önce Parti Genel Merkez binasına asılarak
ilân edilir. İlân suresi üç gündür ve bu süre içerisinde yapılacak itirazlar, ilgili hâkim tarafından en geç iki gün içerisinde
karara bağlanır. Kesinleşen ve mühürlenerek partiye iade edilen listeye hiçbir suretle itiraz edilemez.
Büyük Kurultay tarafından yapılacak, Genel Başkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimleri yargı
gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.
Büyük Kurultay’da genel başkanlığa ve seçim yapılacak diğer organlara adaylık başvurusu için Kongre Başkanlık Divanınca
belirli bir süre tespit edilerek kongreye duyurulur. Bu süre sonunda adaylar ilân edilirler. Aynı kişi, partinin seçim
yapılacak farklı organlarına aynı anda aday olamaz.
Bir Büyük Kurultay delegesi, birden çok genel başkan adayını genel başkanlık için teklif edemez. Birden fazla aday için
teklifte bulunanların imzaları geçersiz sayılır. Teklife ilişkin imzalar kurultay divanı oluştuktan sonra divan başkanı veya
21
Ü L K E M P A R T İ S İ
görevlendireceği divan üyelerinin huzurunda verilir. Genel başkan adayı olabilmek için; milletvekili olabilme şartlarına sahip
bulunmak, aday olacağı Büyük Kurultay’dan en az bir önceki olağan kongre tarihi itibariyle parti üyesi olmak ve bu sürede
başka partilerin üyesi, aday adayı ya da adayı olmamış olmak, tüzüğümüzün partili üyelerin görev ve sorumluluklarını
düzenleyen maddesine aykırı davranmamış olmak, en az 1/5 Genel Kurul delegesinin divan huzurunda yazılı ve imzalı
önerisi ile genel başkanlığa teklif edilmiş olmak gerekmektedir.
Parti Genel Başkanlığı için aday gösterilenlerin, oy pusulaları ayrı ayrı, farklı renklerde ve yeter sayıda çoğaltılarak
Kongre Divanına teslim edilir.
Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimlerine aday olabilme teklifine ilişkin usül, divan başkanlığınca belirlenir.
Büyük Kurultay tarafından seçilecek kurulların asıl ve yedek üyeliklerinde üyelik süresi şartı aranmaz.
Büyük Kurultay’da yapılacak seçimlerde Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kuruluna aday olanlar; her kurul için ayrı ayrı
belirtilmek suretiyle aynı toplu listede gösterilebileceği gibi, her kurul için ayrı toplu listeler de düzenlenebilir.
Bu şekillere uygun hazırlanmış ve farklı renklerde olabilecek toplu oy pusulaları kongre başkanlık divanınca tasnif
edilerek, mühürlenmek için görevli seçim kuruluna verilir.
Ayrıca, her kurul için ayrı ayrı olmak üzere asıl üye ve yedek üye ayrımı ile sayı sınırlaması yapılmaksızın listeler
oluşturulabilir. Bu listelere yazılan her ismin karşısına bir işaret kutusu konularak çoğaltılır ve mühürlenerek oy pusulası
hâline getirilmek üzere ilçe seçim kurulu başkanına verilir.
Seçim yapılacak kurullara toplu listeler dışında ferdi olarak müracaat etmek suretiyle aday olanlar, divan başkanlığınca aday
olunan her organ için ayrı bir liste oluşturulmak suretiyle işleme konulur. Bu listelerde isim sıralaması, her organ için ayrı ayrı
kura ile belirlenen bir isim başa yazılmak ve alfabetik sıraya göre diğer isimlerin bu ismi takip etmesi şeklinde yapılır.
Sıralama yapılan münferit aday listelerinin başına “Ortak Liste” şerhi düşülerek, her ismin karşısına bir işaret
kutusu konulmayı müteakip, çoğaltılır ve mühürlenip oy pusulası hâline getirilmek üzere seçim kurulu başkanına
verilir. Toplu listeler dışındaki listelere, yedek üye yazılamaz.
Kongrelerde yapılacak seçimler, ilgili seçim kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır. Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki
üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday
olmayan Parti üyeleri arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üyede belirlenir. Seçim sandık kurulu
başkanının yokluğunda kurula, memur üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, kanunun ve tüzüğün öngördüğü esaslara
göre seçimlerin yürütülmesi ve oyların tasnifiyle görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız
devam eder.
63.MADDE - OYLARIN KULLANILMASI
Seçim kurulunca mühürlenerek kesinleştirilmiş bulunan Büyük Kurultay üye listesinde isimleri yer almayanlar oy
kullanamazlar. Oy vereceklere, nüfus cüzdanı veya resimli kimlik kartıyla bilgileri tespit edildikten ve listede isminin
karşısına imza attırıldıktan sonra oy kullandırılır. Delegeler, temsil ettikleri illerin alfabetik sırasına göre, sadece kendi
oylarını kullanabilirler.
Oylar, aday olunan kurulu belirtmek suretiyle toplu liste hâlinde kullanılmış ve aynı organ için; bir zarftan birden fazla aynı
toplu liste çıkmış ise bu listelerden biri, birden fazla farklı toplu liste çıktığında ise her iki liste de geçersiz sayılır.
Kimin tarafından verildiğine dair işaret taşıyan zarf ve oy pusulaları geçersiz sayılır.
Seçim yapılan organın üye sayısından fazla kişinin aday gösterildiği listelerde, adayların isimlerinin sol başındaki kutuyu
işaretlemek suretiyle oy kullanılır. Bu durumda delege; Merkez Disiplin Kurulu için en çok 7, Parti Meclisi için en çok
40adayı işaretleyebilir.
İşaretsiz veya eksik sayıda işaretle zarfa konulan listelerdeki oylar tasnif edilirken, isim sırasına göre yukarıdan aşağıya,
o kurulun sayısı tamamlanıncaya kadar olan adaylar birer oy almış sayılır.
Oyların yukarıda belirtilenden farklı kullanılması hâlinde, belirtilen sayıdan az veya fazla adayın işaretlenmesi ya da
adayların isimlerinin çizilmesi ve benzeri durumlarda oy pusulası hiç işaretlenmeden kullanılmış sayılır.
22
Ü L K E M P A R T İ S İ
Kongrede bulunan delegelerin tamamı oy kullandıktan ve sandık kurulunca yapılan uyarılara rağmen oy kullanacak başka
delege kalmadığı anlaşıldıktan sonra, durum sandık kurullarınca bir tutanakla tespit edilerek sandıklar açılır ve oy
sayımına geçilir. Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asıl üyeliklere, diğerleri de sırasıyla yedek üyeliklere seçilmiş
sayılırlar. Eşit oy alan adaylar varsa kura çekilir.
Oylar toplu liste hâlindeki oy pusulaları olarak kullanılmış, asıl ve yedek üyelerin sıfatları belirtilmiş ise değerlendirme bu
şekle uygun yapılır. Aday isimlerinin üzerinin çizilmesi halinde oy pusulaları hiç işaretlenmemiş kabul edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim
sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
64.MADDE - KONGRE TUTANAKLARI
Seçim sonuçları, sandık seçim kurullarınca açıklanır ve bu sonuçlar tutanakla tespit edilir. Kongre tutanakları, kongre
başkanlık divanınca en az üç suret düzenlenerek, kongreye ilişkin diğer belgelerle birlikte yeni seçilen Genel Başkan’a verilir.
Kullanılan oylar ve seçim sonuçlarına ilişkin tutanak ile kongre tutanağının birer örneği ilgili seçim kurulu başkanına
teslim edilir.
65.MADDE - MAL BİLDİRİMİ
Parti Meclisi üyeleri ile il başkanları seçildikleri kongreyi takip eden iki ay içerisinde, Genel Sekreterlikçe belirlenecek usül
ve esaslar çerçevesinde Parti Genel Sekreterliğine yeni tarihli sabıka kaydı beyanı ve kapalı zarf içinde mal bildiriminde
bulunurlar.
*SEKİZİNCİ BÖLÜM / DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
66.MADDE - DİSİPLİN KURULLARI
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, Parti Tüzüğüne, yönetmeliklere ve partinin yetkili organlarınca alınan kararlara aykırı
hareket eden parti üyeleri hakkında karar vermek ve Tüzükte gösterilen diğer disiplin işlerini yürütmek üzere; illerde il
disiplin kurulları,
Genel Merkezde Merkez Disiplin Kurulu, TBMM Parti Grubunda ise Grup Disiplin Kurulu kurulur.
Her kademedeki disiplin kurulu üyeleri, kongreler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu üyelikleri hariç olmak üzere
Partide başka bir organ veya kurulda görev alamazlar, Partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve Partiden herhangi bir
surette gelir sağlayamazlar.
Disiplin Kurulunun görev süresi müteakip kongreye kadar devam eder. Üyeliklerde boşalma olması hâlinde yedekler sıra
ile göreve çağrılır.
Merkez Disiplin Kurulu, Büyük Kurultay’dan sonraki ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir de
sekreter seçer. İl disiplin kurulları da aynı şekilde kendilerini seçen il kongrelerinden sonra toplanıp aralarından bir başkan
seçerler.
Disiplin kurulları, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır, hazır bulunanların çoğunluğu ve gizli oyla karar verir.
Ancak, Partiden kesin çıkarma kararları için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı gereklidir.
Disiplin Kurulu üyeleri; eşleri, birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ile aynı kurulda görev alamazlar ve bunlarla
ilgili toplantılarda oy kullanamazlar.
Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen bir mesele ile ilgili olarak en geç 15 gün içinde takibat başlatmak ve konuyu en geç
iki ay içinde görüşerek karara bağlamak zorundadır. Aksi halde konu, takibat yapılan kişinin lehinde kesinleşmiş sayılır.
Disiplin Kuruluna sevk edilen partili kendisini sözlü veya yazılı savunabilir. Savunma için süre, savunmaya davet yazısının
tebliğinden itibaren 15 gündür. Ancak, seçimlerde ve herkesin gözü önünde veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında
bu süre 7 gündür. Sözlü savunma tutanakla tespit edilir.
Süresi içinde savunma yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
23
Ü L K E M P A R T İ S İ
Savunmaya çağrı, Disiplin Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak yapılır. Bu yazıda iddia olunan suç ve varsa uygulanması
istenen disiplin cezası ile takibata sebep olan fiiller açık bir şekilde belirtilir.
Disiplin kurulları, işlenen fiile uygun olarak Tüzükte öngörülen cezayı verir. Disiplin organlarınca verilen cezalara ilişkin kararlar
gerekçeleri ile beraber en geç 30 gün içinde ilgililere tebliğ edilir.
67.MADDE - MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Merkez Disiplin Kurulu, Büyük Kurultay tarafından seçilen 7 asıl ve en çok 7 yedek üyeden meydana gelir. Merkez Disiplin
Kurulu; Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, il yönetim kurulu
başkan ve üyeleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile TBMM’nin yasama, denetim ve diğer faaliyetleri dışındaki beyan,
tavır ve davranışları bakımından partili milletvekilleri ve milletvekili olmayan partili bakanlar için birinci derece karar merciidir.
Merkez Disiplin Kurulu, il disiplin kurullarınca alınan ve kendisine itiraz yolu ile gelen kararları; incelemek, tasdik etmek,
lehte ve aleyhte değiştirmek veya tamamen kaldırmak suretiyle kesin olarak sonuçlandırır.
Merkez Disiplin Kurulu, bir il disiplin kurulunun boşalması hâlinde, bu kurulun görevini geçici olarak yürütmek üzere komşu
bir il disiplin kurulunu görevlendirebilir.
68.MADDE - MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU
Müşterek Disiplin Kurulu; Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin Kurulunun bir araya gelmesiyle oluşur. Merkez
Disiplin Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Sekreteri, Müşterek Disiplin Kurulunun da başkanlık divanını oluşturur. Partili
milletvekillerine ilişkin olarak Grup Disiplin Kurulunun veya Merkez Disiplin Kurulunun vermiş olduğu karara ilgilinin
itirazı hâlinde, son ve kesin kararı Müşterek Disiplin Kurulu verir.
69.MADDE - İL DİSİPLİN KURULU
İl Disiplin Kurulu, il sınırları dâhilinde ikamet eden (ve diğer üst disiplin kurullarının görev sahasına giren partililer
dışında kalan) bütün partililer hakkında birinci derecede disiplin karar merciidir.
İl Disiplin Kurulu kendiliğinden tahkikat yapamaz. Kendisine Tüzükte gösterilen yetkili organlarca intikal ettirilen
dosyaları inceler ve karara bağlar. İl Disiplin Kurulunun kararlarına karşı ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde,
Merkez Disiplin Kuruluna başvurularak itiraz edilebilir. Merkez Disiplin Kurulu kararı kesindir.
70.MADDE - DİSİPLİN CEZALARI
Disiplin kurullarınca uygulanacak disiplin cezaları:
1.Uyarma,
2.Kınama,
3.Partiden veya gruptan geçici çıkarma,
4.Partiden veya gruptan kesin çıkarma.
Bir TBMM Parti Grubu üyesinin, grup üyeliğinden kesin çıkarılması parti üyeliğinden kesin çıkarılmayı, parti üyeliğinden kesin
çıkarılması ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu üyeliğinden kesin çıkarılmayı gerektirir. Kesin çıkarma cezası alanlar
bir daha partinin üyesi ve adayı olamazlar, hiçbir organında görev alamazlar.
Geçici çıkarma cezası 6 aydan az, 2 yıldan fazla olamaz. Geçici çıkarma cezası, Disiplin Kurulu karar tarihinden başlar ve ceza
süresince ilgili; grup üyesi ise grup çalışmalarına, parti üyesi ise parti faaliyetlerine katılamaz, faaliyetlerine katılmayacağı
parti organlarına hiçbir teklifte bulunamaz. Ancak bu hüküm, o üyenin Parti Tüzüğüne, Parti Programına, partinin diğer
mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması gereğini ortadan kaldırmaz.
Geçici çıkarma cezası almış olan parti üyeleri, ceza süresince Tüzüğün 10’uncu maddesinde düzenlenen Parti Üyeliğinin
Sağladığı Haklar’dan yararlanamazlar. Cezanın bitiminden sonraki bir yıllık süre içerisinde de Genel Merkez teşkilâtında
ve kurullarında kendilerine görev verilemez ve bu kurullar için aday olamazlar.
71.MADDE - DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN HALLER
Partili üyenin kanun, Parti Tüzük ve Programına uymayan olumsuz davranışlarda bulunması hâlinde, hakkında
aşağıdaki cezalar uygulanır.
1. Uyarma Cezasını Gerektiren Hâller
a.Yetkili organlarca davet edildiği hâlde toplantılara katılmamak,
b.Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyecek davranışlarda bulunmak,
24
Ü L K E M P A R T İ S İ
c.Parti içi yazışmalarda Tüzük ve Yönetmelikte öngörülen kademelere uymamak,
d.Partinin yetkili organlarınca verilen görevleri mazeretleri olmaksızın kabul etmemek veya zamanında yerine
getirmeyerek ihmal etmek.
2. Kınama Cezası Gerektiren Hâller
a.Kanunlara, Parti Tüzük ve Programı ile yönetmelik hükümlerine ve partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara söz,
yazı ve sair şekillerde aleyhte davranışlarda bulunmak,
b.Parti içerisinde huzursuzluk ve geçimsizlik yaratmak,
c.Partide tutulması gereken defter ve kayıtları usülüne uygun olarak
tutmamak, d.Görevi ihmal veya savsaklamak.
3. Geçici Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller
a.Milletvekili, il genel meclisi, belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri için yetkili organların onayı
olmaksızın adaylığını koymak,
b.Partide dayanışma ve iş birliğini bozacak, huzursuzluk yaratacak davranışlarda bulunmak,
c.Kanuni sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Partideki görevi gereği kendisine teslim edilen eşya ve malzemeyi
kaybetmek, görevden ayrılma ve ayırma hâlinde teslim etmemek veya teslim etmekten kaçınmak,
d.Partinin her kademedeki yöneticileri hakkında gerçek dışı haber yaymak, iftira, karalama ve küçük düşürücü beyan
ve davranışlarda bulunmak,
e.Partinin gizli karar ve yazışmalarını her ne suretle olursa olsun açıklamak, dışarı
sızdırmak, f.Yöneticilik görevini ihmal ederek partiye zarar vermek.
4. Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller
a.Milletvekilliği ve mahalli idareler seçimlerinde diğer partilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve
propagandalarını yapmak, açık veya gizli olarak Parti ve adaylarının aleyhine çalışmak,
b.Siyasi Partiler Kanununca yasaklanmış konuları ihmal etmek suretiyle parti hakkında kanuni takibata yol
açacak davranışlarda bulunmak,
c.Partiyi ve parti yetkililerini gerçek dışı iddia ve gerekçelerle şikâyet etmek ve parti yetkililerinin bilgisi olmadan parti adına
resmi makamlarla muhatap olmak, yalan bilgi ve beyanda bulunmak, yetkisiz demeç yayımlamak, partinin yetkili organları
nezdinde demokratik ve medeni ölçüler çerçevesinde halledilmesi gereken parti içi meseleleri, belli kademe ve silsile
düzenini bozarak basın ve yayın organlarında açık şekilde tartışma ve polemik konusu yapmak,
d.Partiyi şahsi menfaatlerine alet etmek,
e.Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide
bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide edecek ya
da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak, partinin gelişmesine mâni olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak
veya başkalarını böyle davranış ve faaliyetlere ikna ve teşvik etmek,
f.Parti evrak ve kayıtları üzerinde tahrifat yapmak veya saklanması gerekli belgeleri ortadan kaldırmak,
g.Kongrelerde yapılan seçimlerde oy pusulalarında tahrifatta bulunmak, sahtecilik yapmak, seçimlere hile karıştırmak ve bu
gibi hareketlerin içinde bulunanlarla iş birliği yapmak, yapılmış olan seçimlerin neticeleri ile ilgili şüphe yaratabilecek, gerçek
dışı sözlü veya yazılı beyanda bulunmak ya da bu şekilde basın açıklamaları yapmak,
h.Üyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarını kötüye kullanmak suretiyle kasten Partiye zarar vermek,
i. Sahte evrak düzenlemek ya da bu amaçla üye ve delegeleri kışkırtmak ve yönlendirmek, usülüne uygun olmayan
işlemler yapmak suretiyle, parti içinde huzuru bozmak, kargaşa yaratmak ve kamu oyunda partinin saygınlığına halel
getirici davranışlarda bulunmak.
Disiplin cezalarında herhangi bir üye hakkında takibat yapan disiplin kurulu, suçun işleniş tarzı ve olayın mahiyetine göre sevk
eden kurulca talep edilen cezadan ağır olmamak kaydıyla yukarıda sözü geçen disiplin cezalarından herhangi birini vermeyi
kararlaştırabilir.
Disiplin cezalarının herhangi birisiyle cezalandırılan bir üyenin aynı disiplin suçunu tekrar işlemesi veya aynı cezaya konu
farklı fiili işlemesi hâlinde bir üst disiplin cezası ile cezalandırılır.
Daha önce disiplin cezası almamış olmak kaydıyla ilgilinin durumu ve işlenen fiilin mahiyeti dikkate alınarak
Tüzükte öngörülen cezanın bir altı da uygulanabilir.
Sayılan hususlardan dolayı disiplin suçu işlediğine dair bilgi, disiplin kuruluna sevk yetkisine sahip organlara ulaştığı
tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu kurulca sevk işlemi yapılmazsa veya her hâlde olaydan itibaren üç yıl geçtikten sonra bu
üye hakkında zaman aşımı dolayısıyla takibat yapılamaz.
25
Ü L K E M P A R T İ S İ
72.MADDE - DİSİPLİN TAKİBATI YAPMA YETKİSİ
Bir partili hakkında disiplin takibatı yapılması ve ilgili disiplin kuruluna sevk edilmesine, İl Yönetim Kurulu, Genel Başkan,
Parti Meclisi veya Grup Yönetim Kurulu yetkilidir.
İl içerisinde ikamet eden parti üyeleri, belde ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belde, alt kademe ve ilçe
belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyeleri hakkında disiplin takibatı istemeye il yönetim kurulu yetkilidir.
İl yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri, il ve büyükşehir belediye başkanları, Parti Meclisi, Yüksek Danışma Kurulu,
Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, milletvekili olmayan bakanlar ve Genel Başkan hakkında disiplin takibatı
istemeye Genel
Başkan ve Parti Meclisi yetkilidir.
Milletvekillerinin, TBMM faaliyetleri ile ilgili veya Gruba ilişkin fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin takibatı yaptırmaya
Grup Yönetim Kurulu ve Genel Başkan yetkilidir.
Parti Meclisi üyeliği sona eren parti üyeleri hakkında disiplin tahkikatı, Genel Başkan ve yardımcıları veya Genel Sekreterin yazılı
isteği üzerine bağlı bulunduğu il başkanlığınca yaptırılır. İl başkanlığı işlem dosyasını il disiplin kuruluna sevk eder.
Parti Meclisi partili bir üyenin işlediği iddia olunan suçun muhtevasını göz önüne alarak disiplin takibatının Merkez
Disiplin Kurulunca yapılmasına karar verebilir.
Disiplin kurullarına sevk kararı, gizli oyla ve bu kararı alacak kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Disiplin takibatı yapma işleminin nasıl olacağını disiplin kuruluna sevk etmeye yetkili organ tayin eder. Yetkili kurul,
takibatı üyelerden birine veya birkaçına yaptırabileceği gibi daha alt kademedeki bir organın üyelerine veya diğer
partililere de yaptırabilir.
İlçe yönetim kurulları, disiplin takibatı yapılması isteklerini il yönetim kuruluna bildirirler. Talepleri il yönetim kurulu üyeleri
veya başkanı ile ilgiliyse bu taleplerini yazılı olarak Parti Meclisi’ne iletirler.
Bir şikâyetçinin bir üye hakkında kovuşturma isteğine bağlı suç duyurusunu yazı ile ilgili ve yetkili kurula yapması üzerine
kovuşturma yapılabileceği gibi, yukarıda yetkileri belirtilen kurul veya kişilerce de doğrudan disiplin kovuşturması
yapılabilir veya kurula sevk edilebilir. Bunun yanında mevcut şikâyet veya bilgiyi yerinde ve doğru bulmadıklarında takibata
gerek olmayacağına karar verebilirler.
73.MADDE - DİSİPLİN KURULUNA TEDBİRLİ OLARAK SEVK
Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hâllerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili organ, ilgili üyeyi tedbirli
olarak disiplin kuruluna sevk edebilir. Tedbirli olarak sevk kararı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Bu hâllerde partili, Partideki görevinden alınmış olur, üyeliğin getirdiği haklardan yararlanamaz ve derhâl
görevinden uzaklaştırılır.
Hakkında tedbir kararı verilen üye, üç gün içinde takibatı yürütecek disiplin kurulu nezdinde itirazda bulunabilir. Bu istek disiplin
kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Disiplin kurulunun tedbiri kaldırması veya tedbiri kaldırma isteğinin reddedilmesi
kararı kesindir. Bu konuda Disiplin Kurulu kararını verinceye kadar üye, partideki görevine devam edemez.
Tedbir kararı kesin olmayıp, disiplin kurulunun geçici veya kesin çıkarma cezası ile birlikte kesinlik kazanır. Disiplin
kurullarının cezayı tamamen kaldırması veya uyarma ve kınama cezası vermesi hâlinde tedbir kararı, yeni bir karara gerek
kalmadan kalkar ve hakkında tedbir kararı alınan partilinin bütün hakları geri verilir.
Partiden kesin çıkarma kararı, üyenin kayıtlı bulunduğu il ve ilçe başkanlığı tarafından Parti kayıtlarından isminin silinmesi
suretiyle yerine getirilir.
74.MADDE - İTİRAZ USÜLÜ
Disiplin Kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı; hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat yapan kurul tarafından
bu Tüzükte aksine hüküm yoksa tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar bu Tüzükte belirtilen
esaslara göre itiraz dilekçesi ile bir üst kurula yapılabileceği gibi, kararı verecek olan disiplin kurulu başkanlığına da
yapılabilir. İtirazlar en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır. Verilecek karar kesindir.
26
Ü L K E M P A R T İ S İ
Ayrıca, hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı disiplin kuruluna
sevk eden organ veya merci veya disiplin kurulunun görev veya yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, Parti Tüzüğüne
veya iç yönetmeliğe şekil veya usül bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, Parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar
niteliğindeki son karara karşı 30 gün içerisinde, nihai karar veren makamın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz
edebilir.
*DOKUZUNCU BÖLÜM / TBMM PARTİ GRUBU
75.MADDE - TBMM PARTİ GRUBU
Partinin, TBMM de 20 veya daha fazla milletvekili bulunması hâlinde, Parti grubu meydana getirilir. Parti Genel
Başkanı tarafından TBMM Başkanlığına bir yazı ile grup kurulduğu bildirilir.
Parti milletvekilleri bu grubun üyeleridir.
Partinin, TBMM Grubunun çalışma usül ve esasları bu Tüzükte gösterilen hükümler saklı kalmak kaydıyla Grup İç
Yönetmeliğinde gösterilir. Grup İç Yönetmeliği’nin, Grubun kurulduğunu bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Grubu
meydana getiren milletvekilleri tarafından hazırlanarak, Grup milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kabul edilmesi ve
TBMM Başkanlığına verilmesi şarttır.
76.MADDE - GRUP BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLLERİ VE GRUP YÖNETİM KURULU
Parti Genel Başkanı aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubunun da başkanıdır. Genel Başkan milletvekili
değilse, meclis grubu yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir Grup Başkanı seçer. İlk
iki turda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üçüncü turda en fazla oyu alan seçilmiş olur. Grup Yönetim Kurulu, başkan ve
başkan vekilleri dâhil en az 10 üyeden oluşur. TBMM Parti Grubu, Grup Başkanına yardımcı olmak üzere üyeleri arasından
yeteri kadar başkan vekili ile asıl ve yedek Grup Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Grup başkan vekilleri ve grup yönetim
kurulu üye sayılarını belirlemeye parti grubu yetkilidir.
Grup Başkanı ile Grup Yönetim Kurulu üyeleri ve başkan vekilleri her yasama yılının başında o yasama yılı için seçilir.
Üyeliklerde boşalma olması halinde, yedekler sıra ile çağrılarak kurul tamamlanır. Başkan ve başkan vekilliklerinde
boşalma olması durumunda bu görevler için yeni seçim yapılır.
Genel Başkan dışında Parti Meclisi üyeleri, partinin TBMM Parti Grubu Yönetim, Disiplin ve Denetim kurullarının asıl ve
yedek üyeliklerinde ve TBMM Başkanlık Divanında görev alamaz.
Seçime ilişkin diğer usül ve esaslar Grup İç Yönetmeliği’nde gösterilir.
77.MADDE - TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU
Grup Disiplin Kurulu, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve grup çalışmalarına ilişkin faaliyetlerindeki fiil ve
eylemleri nedeniyle yapılacak takibatta, birinci derecede disiplin karar merci olarak görev yapmak üzere, parti grubunca
kendi üyeleri arasından seçtikleri 5 asıl, 3 yedek üyeden meydana gelir. Bu kurul ayrıca yürütme işleri için bir başkan, bir
başkan yardımcısı, bir de sekreter seçer.
Disiplin Kurulu, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır, kararlarını gizli oyla ve mevcudun çoğunluğu ile alır.
Ancak, Gruptan kesin çıkarma cezaları için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı gereklidir.
Milletvekilleri hakkındaki disiplin takibatının şekli, usül ve esasları ile kovuşturmayı gerektiren haller, disiplin cezaları ve
itiraz usülleri, bu Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla TBMM Grup İç Yönetmeliğinde belirtilir.
78.MADDE - GRUP ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN ESASLAR
TBMM üyeleri, Meclis çalışmalarında; partinin ilkelerine, programına ve Parti Grup ve Büyük Kurultay kararlarına uymak
ve bunları desteklemek, geçerli mazeretleri olmadıkça Meclis Genel Kurulu ve grup çalışmaları ile komisyon çalışmalarına
katılmak zorundadırlar.
79.MADDE - GRUPTA GİZLİ OYLAMA
Grup Genel Kurulunda seçimlere ait oylamalar ile milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların
oylamaları gizli oyla yapılır.
80.MADDE - GRUP HÜKÛMET İLİŞKİLERİ
Bakanlar Kuruluna veya bir bakana TBMM de veya Grupta, güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar
almak yetkisi,
27
Ü L K E M P A R T İ S İ
Grup Genel Kuruluna aittir.
*ONUNCU BÖLÜM / SEÇİMLERE KATILMA ve ADAY TESPİTİ
81.MADDE - SEÇİMLERE KATILMA
Partinin her kademesi seçimlere katılmak için Siyasi Partiler Kanununda ve Tüzükte gösterilen şartları yerine
getirmekle yükümlüdürler. Genel ve mahalli seçimlere katılıp-katılmamak kararını ancak Başkanlık Divanı verebilir.
82.MADDE - ADAY TESPİTİ
Ülkem Partisi milletvekili adayları ile bunların listelerdeki sıraları,
a.Merkez adaylığı,
b.Merkez yoklaması,
c.Teşkilât yoklaması,
d.Ön seçim, usüllerinden birisi, birkaçı veya tamamının bir arada veya ayrı ayrı uygulanması ve Siyasi Partiler Kanununun
ilgili hükümlerine uyulması suretiyle tespit edilir. Hangi seçim çevresinde, hangi usülün tatbik edileceğine Başkanlık Divanı
karar verir.
83.MADDE - MERKEZ ADAYLIĞI
Merkez adayları, TBMM üye tam sayısının yüzde beşini aşmamak ve ilini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön
seçim veya diğer aday yoklama usüllerinin yapılma tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek şartıyla
Genel Başkan tarafından tespit edilir. Genel Başkan, merkez adayı tespit ve sıralamasında lüzum görürse ilgili teşkilât
kademesinin görüşünü de alır.
84.MADDE - MERKEZ YOKLAMASI
Bir seçim çevresinde Parti teşkilâtı bulunmaması, tek aday olması, herhangi bir nedenle o seçim çevresinde ön seçim
yapılmasının mümkün olmadığının ilçe seçim kurulu başkanlığınca bildirilmesi veya yapılan ön seçimlerin yetkili seçim
kurulunca iptal edilmesi hâllerinde ve Parti Meclisi’nin lüzum gördüğü sair hâllerde, Parti adaylarının Başkanlık Divanı
eliyle tespit edilmesi, merkez yoklaması olarak ifade edilir.
Merkez yoklaması yapılacak seçim çevreleri Parti Meclisi tarafından tespit edilir. Parti Meclisi, bütün seçim çevrelerinde merkez
yoklaması kararı alabileceği gibi sadece lüzum gördüğü seçim çevrelerinde de merkez yoklamasına karar verebilir.
85.MADDE - TEŞKİLÂT YOKLAMASI
Parti Meclisi’nin teşkilât yoklaması için karar verdiği seçim çevresinde, aday tespitine yönelik olarak yapılan yoklama
usülüdür. Teşkilât yoklaması il başkanı, il yönetim kurulu asıl üyeleri, il disiplin kurulu başkanı ile o il çevresindeki ilçe
başkanlarından oluşan kurul tarafından yetkili ilçe seçim kurulunun gözetiminde gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.
Teşkilât yoklamasında oy kullanacak teşkilât yetkililerini gösterir listeler, teşkilât yoklamasının yapılacağı tarihten en az 30 gün
önce ilçe seçim kurullarına yazı ile bildirilir. Kesinleşen listeler yoklama tarihinden en az 25 gün önce Parti ve ilçe seçim kurulu
binaları önüne asılmak suretiyle ilân edilir.
86.MADDE - ÖN SEÇİM
Parti Meclisince ön seçim yapılmasına karar verilen seçim çevresinde Partiye kayıtlı bütün üyelerin katılması ile seçim
yapılır. Seçimlerde oy kullanabilecek partili üye listeleri, ön seçimlerden en az 30 gün önce ilçe seçim kurullarına kayıt
defteriyle birlikte verilir. Kesinleşen listeler, ön seçimden 25 gün önce Parti ve ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır.
Ön seçimde yetkili ilçe seçim kurulunun gözetiminde gizli oy açık tasnif usülü uygulanır. Genel seçimler için kabul edilen seçim
çevresi, ön seçim için de esas alınır. Adayların eşit oy almaları hâlinde hangisinin bir üst sırada yer alacağına Parti Meclisi karar
verir.
87.MADDE - ADAYLIĞA MÜRACAAT VE İZİN
Milletvekili seçimlerinde Partiden aday olmak isteyenler süresi içinde gerekli evrakları ile birlikte yazılı olarak Parti Genel
Merkezine müracaat ederler. Yapılan müracaatlar Başkanlık Divanınca, yapılacak araştırma ve inceleme sonucuna göre
değerlendirilir. Başkanlık Divanı değerlendirme sonuçları Parti Meclisinde görüşülerek durumları uygun görülenlerin
aday yoklamalarına katılmalarına izin verilir.
28
Ü L K E M P A R T İ S İ
Aday adaylarıyla ilgili inceleme, araştırma, değerlendirme veya gerek görülmesi halinde görüşme yapmak üzere Genel
Merkezde; Genel Başkan tarafından belirlenecek üyelerden oluşan komisyon kurulabilir. Komisyon raporu Başkanlık Divanı
değerlendirmesinde dikkate alınır.
İl ve ilçelerin yönetim kurulu başkan ve üyesi olanlardan görev yaptıkları yerden milletvekilliği ve mahalli idareler seçimlerinde
herhangi bir görev için aday adayı olmak isteyenlerin, Parti Meclisi tarafından seçim takvimi de dikkate alınarak belirlenen
tarihe kadar görevlerinden istifaları zorunludur.
88.MADDE - ADAYLIĞI KABUL EDİLMEYECEK OLANLAR
Parti yetkili kurullarınca haklarında kesin çıkarma kararı verilenler ve diğer partilerden herhangi birine adaylık başvurusunda
bulunanlar ile il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyesi oldukları ve görev yaptıkları yerden aday adayı olmak istedikleri
hâlde Parti Meclisi tarafından belirlenecek olan tarihe kadar bu görevlerinden ayrılmayanların, seçimlere ilişkin olarak
Partiye yaptıkları adaylık müracaatları herhangi bir incelemeye tâbi tutulmadan reddedilir.
89.MADDE - MAHALLİ SEÇİMLER
Mahalli idare seçimlerinde adayların tespitinde, milletvekili aday tespiti için öngörülen usüllerden biriuygulanır. Bu
usüllerden hangisinin uygulanacağına karar verme yetkisi Parti Meclisi’nindir.
Büyükşehir ve il belediye başkanlığına aday olmak isteyenlerin aday yoklamalarına katılabilmeleri, Parti Meclisi’nin
tasvibine bağlıdır.
İlçe ve belde merkezleri belediye başkanlığına aday olmak isteyenlerin aday yoklamalarına katılabilmeleri, ilçe
yönetim kurulunun mütalâası alınmak kaydıyla il yönetim kurulunun yetkisindedir.
Parti Meclisi, il yönetim kurulunun aday yoklamalarına katılmaya ilişkin kararlarını değiştirebilir. Parti Meclisi’nin bu
kararı kesindir.
İl genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için Partiye müracaat edenlerin aday adaylığı Partiye üye olsun olmasın, il yönetim
kurulunun tasvibine bağlıdır. Parti Meclisi bu kararı değiştirebilir. Parti Meclisi’nin bu kararı kesindir.
Belediye başkanlığı ile belediye ve il genel meclisi üyeliklerine, görev yaptığı yerden aday adayı olacak il ve ilçe başkanları ve
yönetim kurulu üyelerinin adaylık başvurusundan önce Parti Meclisince belirlenen süre içinde görevlerinden istifa etmeleri
gerekmektedir.
Belediye ve il genel meclisi üyeliklerine aday olup söz konusu meclislerin üyeliklerine seçilenlerin, seçim tarihini takip eden 15
gün içerisinde Partideki görevlerinden istifa etmeleri gerekir. İstifa etmemişlerse 15’inci günün sonunda herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın bu görevlerden istifa etmiş sayılırlar.
Mahalli idareler seçimlerinde aday adayları arasından belediye başkanlığı için bir, belediye meclisi için üye sayısı kadar il
genel meclisi üyeliklerine ise seçim çevresi için teşkil olunan sayıda asıl ve yedek üye ayrı ayrı belirlenir.
Parti Meclisi mahalli idare seçimlerinde hangi usüle karar vermiş ise bunu, kanuni süreleri dikkate alarak önceden ilgili
teşkilatlara ve yetkili Makamlara bildirir. Merkez adaylığı ile merkez yoklaması dışındaki aday tespitleri yargı denetim ve
gözetiminde yapılır. Parti Meclisi’nin mahalli seçimlerdeki aday tespitlerinde ön seçim usülüne karar verdiği yerlerde,
ön seçimde oy kullanacak partili üye listeleri, teşkilât yoklaması usülüne karar verdiği yerlerde ise oy kullanacak teşkilât
yetkililerini gösterir listeler, ön seçimlerden en az 30 gün önce ilçe seçim kurullarına üye kayıt defteri ve gerekli diğer
belgelerle birlikte bildirilir. Kesinleşen listeler, ön seçimden 25 gün önce parti ve ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır.
90.MADDE - SEÇİM İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
TBMM ve mahalli idareler seçimlerinde adaylığa müracaatın şekil ve şartları, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye
meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği için aday tespitlerinin usül ve esasları ile seçimlerle ilgili sair konular, Tüzük
hükümleri saklı kalmak kaydıyla hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenebilir.
*ONBİRİNCİ BÖLÜM / PARTİ VE HÜKÛMET İLİŞKİLERİ
91.MADDE - HÜKÜMET KURMA VE KOALİSYONLARA KATILMA
Hükümet kurulmasına, koalisyonlara katılmaya ve kurulmuş hükümetlerden veya ortak olunan koalisyonlardan
ayrılmaya karar verme yetkisi Başkanlık Divanına aittir. Kurul bu yetkisini, Genel Başkana devredebilir.
29
Ü L K E M P A R T İ S İ
Başkanlık Divanının, hükümet kurma ve kurulmuş hükümetlerden veya koalisyonlardan ayrılmayı görüşmek üzere
yapacağı toplantılara Parti Grubu Yönetim Kurulu üyeleri de katılır ve oy kullanır.
Hükümetten ve koalisyondan ayrılma kararı alındıktan sonra, en geç üç gün içinde partili bakanlar istifa ederler. Aksi takdirde
partiden istifa etmiş sayılırlar.
*ONİKİNCİ BÖLÜM / KAYITLAR, DEFTERLER VE MALÎ HÜKÜMLER
92.MADDE - KAYIT VE DEFTERLER
Parti Genel Merkezi ile il ve ilçe teşkilâtlarında aşağıdaki defterler tutulur.
1.Üye kayıt defteri,
2.Karar defteri,
3.Kongre karar defteri,
4.Gelen ve giden evrak defteri,
5.Gelir ve gider defteri,
6.Demirbaş defteri,
Defterlerin kaç sayfadan ibaret olduğu ve bütün sayfaları ayrı ayrı olmak üzere, teşkilâtın bulunduğu yerdeki ilgili seçim
kurulu başkanlığınca mühürlenerek tasdik edilir.
1.Üye Kayıt Defteri: Mahalle ve köy esasına göre partili üyelerin kaydedildiği defterdir.
2.Karar Defteri: İlgili teşkilât kademesi yönetim kurulunun almış oldukları kararların tarih ve sayı numarasına göre
müteselsil olarak kaydedildiği defterdir. Kararlar, oylamaya katılan üyeler tarafından imzalanır. Alınan karara muhalif olan
üyeler, muhalefet şerhlerini gerekçeleri ile birlikte yazarak karar defterini imzalarlar.
3.Kongre Karar Defteri: Kongrece alınan kararlar ile kongre tutanaklarının özetlenerek yazıldığı defterdir. Başkanlık
Divanı üyelerince imzalanır.
4.Gelen ve Giden Evrak Defteri: Teşkilât kademelerine ait bütün yazışmaların tarih ve sayı numarası ile kaydedildiği defterdir.
Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri aynı düzenle bu amaçla oluşturulan arşivde saklanır.
5.Gelir ve Gider Defteri: Parti adına elde edilen gelirlerin ne şekilde elde edildiği ve harcandığını, evrak tarih ve sayısı
ile belgeleri belirtilerek birlikte gösterildiği defterdir.
6.Demirbaş Defteri: Partiye alınan ve sarf malzemesi niteliğinde olmayan dayanıklı malların kaydedildiği defterdir. Partiye
emanet olarak kullanılmak üzere verilen eşyalar bu deftere ayrıca kaydedilir ve iade edildiği takdirde listeden kaydı düşülür.
Partiye ait demirbaşların eskime ve yıpranma nedeniyle kullanılmaz hâle gelmesi durumunda, ilgili yönetim kurulu
tarafından düzenlenecek bir rapor ile kayıttan düşürülmeleri sağlanır.
Yukarıda sözü edilen defterlerin dışında, parti organlarınca fayda ve lüzum görülen başkaca defterler de tutulabilir.
Söz konusu defterlere ait bilgiler ayrıca elektronik ortamda da tutulabilir.
93.MADDE - MALİ HÜKÜMLER
Partinin gelirleri, bağlayıcı kanunlara ve amaca aykırı olamaz. Bu gelirler; 1. Tüzükte belirlenen miktarda üyelerden alınan
en az 120 TL giriş aidatı,
2. Yıllık en az 120 TL üyelik aidatı,
3.Partili milletvekillerinden alınacak milletvekili aidatı,
4.Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak ve tutarı
Parti Meclisince tespit edilecek özel aidat,
5.Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri şeylerin satış gelirleri,
6.Parti tarafından hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel her türlü yayınlarının satış bedelleri ile üye kimlik kartları için alınan
gider karşılıklarından ve parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınan paralar,
7.Parti tarafından tertiplenecek her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
8.Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,
9.Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olmak kaydıyla çeşitli kişi ve kuruluşların makbuz karşılığı yaptıkları bağışlar,
10.Devletçe yapılacak yardımlarından oluşur.
Parti üyesi, vermeyi taahhüt ettiği aidatın tutarını Siyasi Partiler Kanunu’na ve Tüzüğe uygun olmak şartıyla, kayıtlı
bulunduğu teşkilât kademesine yazılı olarak bildirmek suretiyle artırabilir.
Aidatı tahsile yetkili teşkilât kademesinin yönetim kurulu, Parti üyesinin vermeyi kabul ettiği miktardaki aidatı
ödeyemeyecek durumda olduğunu tespit eder ise, aidat miktarını asgari hadde indireceği gibi tamamen de kaldırabilir.
30
Ü L K E M P A R T İ S İ
Parti üyesinin, aidatının bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, kongrelerde oy kullanmasını veya delege seçilmesini
hiçbir şekilde engellemez ve borçlu olması Partiden çıkarılmasına sebep teşkil etmez.
Anayasa Mahkemesinin denetiminden geçerek ibra edilen yıllık mali tablo, partinin resmi internet sitesinde ilan edilir.
94.MADDE - MİLLETVEKİLLİĞİ AİDATI
Partiye mensup TBMM üyelerinin ödeyeceği milletvekili aidatının tutarı ve Grup ile Genel Merkez arasında ne şekilde
dağıtılacağı Parti Meclis Grubunda karara bağlanır. Ancak, bu aidatın yıllık tutarı milletvekili maaşının net bir aylığını geçemez.
TBMM de grup kurulamaması hâlinde ödenecek aidat miktarını Parti Meclisi tespit eder.
95.MADDE - SATIŞ BEDELLERİ
Parti adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin satışı yapılacaksa bunun kararını ve satış bedellerini Parti Meclisi tespit eder.
Düzenlenecek diğer faaliyetler ile ilgili değer ve fiyatlar ise, Genel Merkezce yapılanlar için Genel Muhasip, il ve ilçe teşkilâtı
tarafından yapılanlar için ise ilgili yönetim kurulu tarafından tespit edilir.
96.MADDE - BAĞIŞLAR
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve
kooperatifler kendi özel kanunlarına uymak şartıyla partiye maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. Partiye gerçek ve
tüzelkişiler tarafından aynı yıl içerisinde Siyasi Partiler Kanunu’nun kısıtlayıcı ilgili maddesinde öngörülen miktarı
geçmemek üzere ayni veya nakdi bağış yapılabilir.
Parti, yabancı devletlerden, milletler arası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerden ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddesinde
yazılı genel ve katma bütçeli resmi kurum ve kuruluşlardan, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, özel kanunla ve özel kanuna
dayanılarak kurulmuş bankalardan ve sermayesinin bir kısmı devlete ait müesseselerden hiçbir suretle ayni ve nakdi bağış ve
yardım alamaz. Bu kuruluşlardan mal ve hakların belgesiz olarak kullanılması ve bağışlanması kabul edilmez.
97.MADDE - GAYRİMENKUL ALIMI
Partinin maksadına uygun gayrimenkul alım, satım, devir ve ferağına Parti Meclisi yetkilidir. Parti, maksadı dışında
gayrimenkul alamaz. Partinin gayesi içinde olmak şartıyla sahip olduğu gayrimenkullerden gelir elde edilebilir.
98.MADDE - TİCARİ FAALİYET, KREDİ ve BORÇ ALMA / KREDİ ve BORÇ VERME YASAĞI
Parti, ticari faaliyette bulunamaz. Parti adına hiçbir surette, hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı ve dolaysız kredi ve
borç alınamaz. Ancak, ihtiyaç duyulan hâllerde Siyasi Partiler Kanunu’nun 66’ncı maddesinin 1’inci ve 3’üncü fıkralarında
gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredi ve ipotek karşılığı mal satın alınabilir. Parti adına üyelere ve diğer
gerçek ya da tüzel kişilere hiçbir şekilde kredi ve borç verilemez.
99.MADDE - GELİR MAKBUZLARI
Partinin bütün gelirleri, parti adına elde edilir. Partinin bütün kademelerince sağlanan gelirler Parti Meclisince bastırılacak
makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilât kademelerine gönderilecek gelir makbuzlarının kayıtları, sıra ve seri numaralarına
göre Parti Genel Merkezince tutulur. Parti teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla mali sorumluluk
taşırlar. Sağlanan gelirin miktarı, sağlandığı kişinin adı, soyadı ve adresi ile makbuzu düzenleyenin adı, soyadı ve imzası dip
koçan ve kesilen kısımda yer alır. Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı sıra ve seri numarası bulunur. Makbuz
dip koçanlarının saklanma süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk incelemeye ilişkin kararının partiye bildiriliş tarihinden itibaren 5
yıldır.
100.MADDE - GİDERLERİN YAPILMASINDA USÜL
Partinin giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır. Siyasi Partiler
Kanununun 70’inci ve Ek 6’ncı maddesine göre belirlenen tutara kadar yapılan harcamaların makbuz veya fatura ile tevsiki
mecburi değildir. Ancak, bütün harcamaların Muhasebe Yönetmeliği’nde belirlenen yetkili kurul ve makamın kararına
dayanması şarttır. Şu kadar ki yetkili kurulca onaylanan bütçede ön görülmüş olmak kaydıyla bu fıkraya göre tevsiki mecbur
olmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar almaya gerek yoktur.
Giderlere ait belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydıyla, kesin hesaba ilişkin Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının partiye bildirme tarihinden itibaren beş
yıldır.İlçe teşkilâtının gelir, gider ve harcamaları azami beş ay içinde il yönetim kurulunca, il teşkilâtının gelir, gider ve
harcamaları ise azami altı ay içinde Parti Meclisince incelenir.
31
Ü L K E M P A R T İ S İ
101.MADDE - MALİ SORUMLULUK
Partinin yapacağı giderler, sözleşmeler ve girişeceği taahhütler, Parti tüzel kişiliği adına; Genel Merkezde Parti Meclisi,
illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu veya bu kurullar tarafından yetkili kılınan kişilerce yapılır. Genel
Merkez ile il ve ilçelerde parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılması ve taahhüt altına girilmesine ilişkin usül ve esaslar Parti
Meclisince tespit edilir.
Bu esaslara aykırı olarak yahut Parti Meclisince yetki verilmediği veya bu kurul tarafından sonradan alınan bir kararla
onaylanmadığı takdirde, Partinin teşkilât kademelerinin yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı,
Parti tüzel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; Parti Meclisi Kurulu, Genel Başkan veya Parti tüzel kişiliği aleyhinde
takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere aittir.
102.MADDE - BÜTÇE VE KESİN HESAP
Partinin hesapları, bilânço esasına göre düzenlenir. Her takvim yılına ait bütçe ve kesin hesabın hazırlanması ile gelir, gider
ve diğer muhasebe işlemlerine ilişkin usül ve esaslar ayrıca düzenlenecek Muhasebe Yönetmeliği’nde belirtilir. Partinin
Genel Merkezi, bağlı ilçelerini de kapsamak üzere il yönetim kurulları ayrı ayrı her takvim yılı başında gelir ve gider
tahminlerini içeren yıllık bir bütçe hazırlarlar. İl teşkilâtları hazırladıkları bütçeyi ait olduğu takvim yılından önceki yılın Ekim
ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. İl ve ilçe teşkilât kademelerine ilişkin bütçeler, Genel Merkezin bütçesi ile
birleştirilir ve Aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisince incelenerek karara bağlanır.
İl yönetim kurulları, bağlı ilçeleri de içine almak üzere her bütçe yılını takip eden Nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait
uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabı hazırlayarak Genel Merkeze gönderirler. Kesin hesap cetvelleri ilgili
bulundukları bütçenin iç bölüm ve maddelerine uygun olarak düzenlenir.
Her teşkilât kademesi aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri Siyasi Partiler Kanununun 74’ncü maddesinde
belirtilen tutarı aşan taşınır mallar, menkul kıymetler ve her türlü hakları bir liste olarak edinim tarihi ve finansman
kaynağını belirtmek suretiyle kesin hesap cetveline ekler.
İl yönetim kurullarından gönderilenler ile Genel Merkeze ait olan kesin hesap cetvelleri Parti Meclisince yapılan
incelenmeyi müteakip son şeklini alır ve karara bağlanır.
*ONÜCÜNCÜ BÖLÜM / DİĞER HÜKÜMLER
103.MADDE - YÖNETMELİKLER VE GENELGELER
Bu tüzükte yer alan çeşitli konularda yönetmelik çıkarmaya Parti Meclisi, genelge ve benzeri talimatlar yayımlamaya
Genel Başkan yetkilidir. Genel Başkan bu yetkiyi gerektiğinde Başkanlık Divanı üyelerine devredebilir.
104.MADDE - GÖREVLİLERİN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİMİ
Parti kongreleri hariç olmak üzere her kademedeki Parti organında, bu Tüzükte gösterilen bir göreve getirilenlerin ad ve
soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve nüfus cüzdanı örnekleri, mahallin en büyük mülki
amirine seçim veya atamayı takip eden 15 gün içerisinde bir yazı ile bildirilir. Merkez organlarında görev alanlarla ilgili bilgi
ve belgeler de aynı süre içerisinde doğrudan İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.
105.MADDE - PARTİNİN FESHİ
Büyük Kurultay, toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile partinin feshine karar verebilir. Böyle bir kararın alınabilmesi
için teklifin, üye tam sayısının üçte biri veya Parti Meclisince yapılması gerekir. Fesih hâlinde partinin menkul ve
gayrimenkullerinin tasfiye şekli, Büyük Kurultay kararında gösterilir.
106.MADDE - TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSULAR ve TÜZÜK DEĞİŞİMİ
Bu tüzükte eksik olan ve/veya yer almayan hususlarda Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları ile partiyi bağlayıcı diğer
kanunlarda yer alan ilgili genel hükümler uygulanır. Kısmen veya tamamen tüzük değişikliğine Büyük Kurultay
yetkilidir.
107.MADDE - YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
A.Tüzük; kabul edildiği andan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
B.14 bölüm ve 107 asıl, 3 geçici madde ve bir ek listeden ibaret olan bu tüzük hükümlerini Parti Meclisi veya yetki verilmesi
durumunda Parti Meclisi adına Başkanlık Divanı yürütür.
32
Ü L K E M P A R T İ S İ
*ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM / GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1.
Bu Tüzük uyarınca, üye sayısında azalma olan ilçe ve il teşkilâtında yer alan kurullardaki üyeler, ilgili kademenin yapacağı ilk
kongreye kadar görevlerine devam ederler. Üye sayısında artış yapılan kurullardaki boş üyelikler ise sırasıyla yedek
üyelerden tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 2.
Bu Tüzükte düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler ile Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup da Tüzüğe aykırı
hükümler ihtiva eden yönetmeliklere ilişkin değişiklikler, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde
gerçekleştirilir. Bu süre içinde yönetmeliklerin tüzüğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3.
Tüzük hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye, olabilecek boşlukları doldurmaya ve uygulamaya yön
vermeye; Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, tüzük hükümleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde münhasıran Parti
Meclisi’ne verilen yetkiler kapsamındaki hususlarda Parti Meclisi, diğer durumlarda Başkanlık Divanı yetkilidir.
*EK: TÜRKİYE DIŞINDA TEMSİLCİLİK ve/veya FAHRİ TEMSİLCİLİK AÇILABİLECEK
YERLER AFGANİSTAN / Kabil
ALMANYA / Berlin, Bonn, Bad.Karishafen, Aachen, Bamberg, Bilefeld, Bergnuestad, Brakel, Bremen, Delmenhorst,
Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Hamm, Hagen, Hameln, Hamburg, Hannover, Herford, Helmstedt, Höxter, Kassel,
Krefeld, Köln, Münih, Neuwied, Ratingen, Solingen, Stuttgart, Velbert, Viersen, Tutlingen, Wuppertal, Frankfurt, Koblenz,
Mahnheim, Wiesbaden, Dresden, Leibzig, Göttingen
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ / Los Angeles, San Fransisco, New York, Washington D.C.,
Miami ARNAVUTLUK / İşkodra, Elbasan, Berat, Tiran
AVUSTURYA/ Viyana, Innsbruck AVUSTURALYA / Melbourne, Sidney
AZERBAYCAN (KUZEY) / Bakü, Karabağ, Nahçıvan, Gence, Suşa, Laçin, Batum, Borçalı… AZERBAYCAN (GÜNEY) / Tebriz,
Urmu, Sulduz,
BELÇİKA / Brüksel, Anvers
BİRLEŞİK ARAP EMRİLİKLERİ / Abu Dabi
BOSNA-HERSEK/ Saraybosna, Mostar BULGARİSTAN / Filibe, Varna, Sofya
CEZAYİR / Cezayir
ÇİN / Pekin, Şanghay DOĞU TÜRKİSTAN / Urumçi, Kaşgar, Turfan, Aksu, Altay,
Hoten DANİMARKA / Kopenhag
ENDONEZYA / Jakarta FAS / Rabat
FİLİSTİN / Kudüs, Batı Şeria, Gazze
FİNLANDİYA / Helsinki
FRANSA / Paris, Strazbourg, Liyon, Basel, Mulhause, Marsilya
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ / Pretoria GÜNEY KORE / Seul
GÜRCİSTAN / Tiflis-BATUM
HİNDİSTAN / Yeni Delhi
HIRVATİSTAN / Zagrep
HOLLANDA / Amsterdam, Rotterdam, Lahey
IRAK / Bağdat TÜRKMENELİ / Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü,
Süleymaniye İNGİLTERE / Londra, Manchester İRAN / Tebriz, Urmiye, Tahran, İsfehan
İRLANDA / Dublin İSPANYA / Barselona, Madrid
İSRAİL / Tel Aviv
İSVEÇ / Göteborg, Stokholm
İSVİÇRE / Cenevre, Zürih
İTALYA / Roma
JAPONYA / Tokyo
KANADA / Montreal, Toronto
KAZAKİSTAN / Astana, Almatı
KIRGIZİSTAN / Bişkek , Celal-Abad, Oş, Talas, Issık Göl
KIBRIS / Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa, Güzelyurt, İskele, Maraş
KOSOVA / Priştine, Prizren, İpek
KUVEYT / Kuveyt LİBYA / Trablusgarp
MACARİSTAN / Budapeşte
MAKEDONYA / Üsküp
MALEZYA / Kuala Lumpur
MEKSİKA / Meksiko City
MOLDOVA / Kişinev
Ü L K E M P A R T İ S İ
MISIR / Kahire
NORVEÇ / Oslo
ÖZBEKİSTAN / Taşkent, Semerkand, Buhara
PAKİSTAN / İslamabad
POLONYA / Varşova PORTEKİZ / Lizbon
RUSYA / Moskova, St. Petersburg
ROMANYA / Bükreş
SUUDİ ARABİSTAN / Mekke, Medine
SURİYE / Şam
TUNUS / Tunus
TÜRKMENİSTAN / Aşkabat, Balkan, Daşoğuz
UKRAYNA / Kiev, Odesa
ÜRDÜN / Amman YEMEN / Sanaa
YUNANİSTAN / Selanik, Gümülcine, Atina
33
Ü L K E M P A R T İ S İ
34