Slide background

Ülkem Partisi
resmi website

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir...

İletişim

Bize katılın

Slide background

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz.

Milleti için; gündüz oturmayan, gece uyumayan bir devlet...

Bize Katılın

Slide background

Ülkem Partisi
resmi website

Adalet; bizim anladığımız,
bizim istediğimiz devletin temeli, asli görevi...

Bize Katılın

İletişim

Bağımsız Birey / Bağımsız Millet / Bağımsız Devlet / Bağımsız Ekonomi

Çalmayan / Çaldırmayan ve Bölmeyen/ Böldürmeyen Bir Yönetim

*Huzurlu ve Güvenli Bir Vatan,

*Milletimizin varlığını/birliğini/bütünlüğünü sağlayacak, insan hak ve hürriyetlerini (millet menfaati esas alınarak) milletimize yakışacak şekilde düzenleyen, insan merkezli bir anayasa ve hukuk sistemi,

*Herkesin kendisini dilediği gibi ifade edebildiği / inançlarını özgürce yaşayabildiği insanca bir düzen,

*Hiç bir insanımızın aç kalmadığı / dışa bağımlılıktan kurtulmuş / üreten/paylaşan, ihraç eden güçlü bir ekonomi, *Herkes için sağlık,

*Gücü değil hakkı üstün tutan bir adalet,

12.jpg

Hedeflerimiz

1

Çagdaş Eğitim

Türkçemiz'in bilimde, iletişimde, teknolojide, kültür ve sanatta dünya dili olmasını sağlayacak bir eğitim


2

Önce Vatan

Tek Devlet olduğu, milletimizin hür iradesi ve gönül rızası ile seçtiği "Vatan Evlâtları" tarafından yönetilen, milletimize ve insanlık âlemine yakışan, millet kontrolünde bir devlet sistemi hedefimizdir.3

Aile -Toplum

İnsanımızı, aileyi, toplumu, doğayı, çevreyi koruyan, kollayan ve geliştiren hassas bir anlayış, *Cehaleti ve yoksulluğu yok edene kadar sürecek sonsuz bir çaba.

4

Temel Hak ve Özgürlükler

Haklar ve özgürlükler, insan gereksinimleri temelinde sürekli geli şen dinamik kavramlardır; o ölçüde de yelpazesi çeşitlenen ve genişleyen bir alanı yansıtırlar.

Faliyetlerimiz 

("Herkesin kendisini dilediği gibi ifade edebildiği  inançlarını özgürce yaşayabildiği insanca bir düzen")

İl Teşkilatları

Ülkem partisi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, bağlayıcı diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzüğü ve programına göre faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir partidir. ÜLKEM PARTİSİ’nin kısa adı ÜLKEM’dir. ÜLKEM PARTİSİ’nin Genel Merkezi Ankara’dır.

  • İletişim : Kızılay, Gazi Mustafa Kemal Blv. No:29, 06570 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
  • Telefonlar: 0552 603 06 06 - 0505 785 58 38
  • Mail : info@ulkempartisi.org
Please fill the required field.
Please fill the required field.

İl Başkanlıkları