Konum

Çankaya :Ankara

Telefon

+90 552 603 06 06

Mail

İnfo@ulkempartisi.org

ÜLKEM PARTİSİ’nin kısa adı ÜLKEM’dir.

ÜLKEM PARTİSİ’nin nişan Mavi zemin üzerine beyaz renkte dünyayı temsil eden bir daire içinde bulunan ayın açık ağzı yukarı(kuzeye) bakan Ayyıldız , ayın içinde altın sarısı 16 yıldız ve tam ortada kızıl elmayı temsil eden kırmızı yuvarlak şekil, yanında bulunan beyaz yazılı ÜLKEM PARTİSİ yazısıdır.

Genel Esaslar 

Kuruluş

ÜLKEM PARTİSİ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, bağlayıcı diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzüğü ve programına göre faaliyette bulunmak üzere kurulmuş siyasi bir partidir.

ÜLKEM PARTİSİ’nin kısa adı ÜLKEM’dir. ÜLKEM PARTİSİ’nin Genel Merkezi Ankara’dır.

ÜLKEM PARTİSİ’nin nişanı (aşağıda görülen) Mavi zemin üzerine beyaz renkte dünyayı temsil eden bir daire içinde bulunan ayın açık ağzı yukarı(kuzeye) bakan Ayyıldız , ayın içinde altın sarısı 16 yıldız ve tam ortada kızıl elmayı temsil eden kırmızı yuvarlak şekil, yanında bulunan beyaz yazılı ÜLKEM PARTİSİ yazısıdır.

 
Image

(+9) 0552 603 06 06  

(+9) 0505 785 58 38
Huzurlu Güvenli vatan

Milletimizin varlığını/birliğini/bütünlüğünü sağlayacak, insan hak ve hürriyetlerini (millet menfaati esas alınarak) milletimize yakışacak şekilde düzenleyen, insan merkezli bir anayasa ve hukuk sistemi

Parti Yöneticileri

Neşet DOĞAN

Genel Başkan

Ferhat KESKİN 

Genel Başk Yard.

Teşkilatdan Sorumlu

Hasan Hüseyin TEKİN

Genel Başk Yard.

Ankara İl Başkanı