Image
Ülkem Partisi İç Anadolu Bölge Başkanlığı görevine Bekir Tamdemir getirilmiştir.
Image
Genel Başkanımız Sayın Neşet Doğan Doğu ve Güneydoğu ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bölge Başkanı Halit Toprak ile Şanlıurfa İl Başkanlığı binasında atamalar gerçekleştirildi.

Başkanlık Divanının Oluşumu ve Çalışma Esasları

Genel Başkan başkanlığında çalışacak olan başkanlık divanı; Genel Başkan tarafından Parti Meclisi Üyeleri arasından belirlenir. Başkanlık Divanı; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter İle Genel Muhasipten Oluşur. Başkanlık Divanı toplam üye sayısı Genel Başkan dâhil en az 5 en çok 15 kişiden oluşur. İhtiyaç durumunda yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilebilir. Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanlarını ve çalışma esaslarını İç Yönetmelik ile ayrıca belirleyebilir.

Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasibin görevi, Parti Meclisi’nde alınan kararları tatbik etmektir. Genel Başkan ve başkanlık divanı kanunlar ve parti tüzüğünde yazılı görevleri yapmak ve büyük Kurultay ve Parti Meclisi’nde alınan kararları uygulamakla yetkili ve sorumludurlar.
Genel Sekreter; Genel Başkan adına partiyi mahkemelerde, devlet daireleri ve kuruluşlarda, özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde temsil eder. Genel Sekreter Parti Meclisi gündemini Genel Başkanın talimatına uygun olarak hazırlar. Partinin Parti Meclisi kararlarını ilgili yerlere bildirir. Bu husustaki yazışmaları yapar. Genel Sekreter Parti Meclisinin kendisine verdiği yetki çerçevesinde Genel Merkezde çalışan personelin ve demirbaşların idaresini yürütür. Büro idaresine nezaret eder. Genel Merkez yazışmalarını yürütür, idari hizmetlerini düzenler, denetler ve çalışmaların gerektirdiği destek hizmetlerini sağlar.

Ekonomik ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Genel Muhasip, Genel Merkezin muhasebe ve mali işlerini yürütür, defterlerini tutar, sarf evrakını Genel Başkan veya genel başkan vekili ile birlikte imzalar. Görev alanı ile ilgili belge ve beyannameleri siyasi partiler kanununda ve tüzükte belirtilen makamlara sunar.